EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


28.12.2007.-05.01.2008. Nasutów „Kultury europejskie” - Projekt sylwestrowy z udziałem młodych ludzi z Białorusi, Polski i Niemiec Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Projekt ten był doskonałą możliwością wzajemnego bliższego poznania wyżej wymienionych krajów. Program obejmował różne warsztaty, dotyczące edukacji europejskiej, jak na przykład warsztat o Europie, quiz czy wykład o aktualnych zmianach w strefie Schengen.

Uczestnicy projektu mieli także sporą ilość czasu wolnego a także zabaw. Uczestnicy z każdego kraju zostali włączeni w program, na przykład przygotowali sztukę teatralną na temat świąt Bożego Narodzenia.

Aby narodowe prezentacje były ciekawsze, każdy kraj musiał przedstawić nie sam siebie, lecz inny kraj.

Poza tym uczestnicy poznali osobliwości innych krajów, poznawali nawzajem muzykę swoich krajów a nawet muzykowali razem.

Nie zabrakło także wycieczki do Lublina. Niektórzy zwiedzili tam obóz koncentracyjny na Majdanku, inni odkrywali tajemnice miasta.

Spontanicznie wywiązywały się interesujące dyskusje o aktualnej sytuacji politycznej na Białorusi, po obejrzeniu w grupie filmów na ten temat.

Punktem kulminacyjnym była oczywiście wspólnie zorganizowana impreza sylwestrowa ze smacznym bufetem i z fajerwerkami. Ponieważ Białorusini żyją w innej strefie czasowej, sylwestra świętowano dwa razy, raz o godzinie 11, a drugi raz o 12.

Pożegnanie 5 stycznia przyszło z trudem, ale wielu uczestników obiecało sobie zobaczyć się ponownie przy kolejnych projektach.
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży28.12.2007.-05.01.2008. Nasutów „Kulturen Europas” Silvesterprojekt zwischen Belarus, Polen und Deutschland Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Dieses Projekt bot die Möglichkeit, die jeweiligen fremden Ländern näher kennenzulernen.Das Programm bestand aus verschiedenen Workshops, Europäische Bildung betreffend, wie zum Beispiel ein Workshop über Europa mit anschließendem Quiz oder ein Vortrag über die aktuellen Änderungen in der Schengen-Zone.

Das Projekt war natürlich auch mit viel Freizeit und Spaß verbunden und jedes Land wurde in das Programm mit eingebunden. So hatten die Teilnehmer zum Beispiel ein Theaterstück zum Thema Weihnachten vorzubereiten.

Um die Nationalpräsentationen etwas interessanter zu gestalten, musste jedes Land nicht sich selbst, sondern ein anderes Land vorstellen.

Außerdem erfuhren die Teilnehmer die Besonderheiten der anderen Länder, sie tauschten Musiktexte und Lieder aus und musizierten zusammen.

Ein Ausflug nach Lublin durfte zudem nicht fehlen. Dort besuchten einige das Konzentrationslager Majdanek, andere erkundeten die Stadt.

Spontan entstanden interessante Diskussionen über die aktuelle politische Situation in Belarus, nachdem in der Gruppe Filme darüber gesehen wurden.

Ein Höhepunkt war natürlich die zusammen organisierte Silvesterparty, mit einem leckeren Buffet und einem kleinen Feuerwerk. Da die Belarussen in einer anderen Zeitzone leben, wurde insgesamt zwei Mal Silvester gefeiert, einmal um elf Uhr und einmal um zwölf Uhr.

Der Abschied am 5. Januar fiel schwer, aber viele Teilnehmer versprachen sich, sich bei kommenden Projekten wiederzusehen.
Das Projekt wurde mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks gefördert.
TAK ZAPOWIADALIŚMY PROJEKT

Jak co roku w okresie noworocznym Europejski Dom Spotkań w Nasutowie , w dniach 28.XII.2007 - 05.I.2008 gościć będzie młodzież z Niemiec , Białorusi i Polski która w atmosferze międzykulturowej harmonii pragnie powitać Nowy Rok. W planie spotkania znalazły się warsztaty związane z tradycjami świątecznymi Polski , Niemiec i Białorusi, elementami legend, baśni oraz historii tych państw.

Uczestnicy będą dyskutować również na temat Europejskiej strefy Shengen. Poza międzykulturowym balem sylwestrowym w programie znalazła się również wycieczka do Lublina, interaktywna gra w mieście oraz wizyta na Majdanku.


Projekt współfinansowany jest ze środków
Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ