EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


2008 | Ewa Niemiałkowska Konkursy i szkolenia w 2008 roku Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w nowym roku kalendarzowym zaprasza do wzięcia udziału w: konkursie „POMYSŁOWA SZKOŁA” na najlepszy pomysł na wymianę międzynarodową oraz cyklu szkoleń regionalnych nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.

Konkurs „POMYSŁOWA SZKOŁA” na najlepszy pomysł na wymianę międzynarodową.

Pomysł na szkołę!
W nowym roku rusza konkurs zatytułowany „Pomysłowa Szkoła”, przeznaczony dla uczniów pierwszych oraz drugich klas gimnazjum.
Zapraszamy do niego zespoły 6 osobowe, które maja ciekawy pomysł na wymianę międzynarodową i umieją go przedstawić w ciekawej formie.
Wśród zgłoszeń, które do nas nadejdą wyłonimy trzy najlepsze prace, których autorów zaprosimy do współpracy z naszą Fundacją
Konkurs jest skierowany do młodzieży z całego regionu.

Poniżej znajdziecie formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje.

Opis konkursu Regulamin konkursu Karta zgłoszeniowa


Cykl szkoleń regionalnych

nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw zaprasza na cykl szkoleń regionalnych nt. projektów w pragramie „Młodzież W Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby które chcą się dowiedzieć jak funkcjonuje Program „Młodzież w Działaniu”, jak można korzystać z możliwości, które dają poszczególne Akcje, jakie są priorytety programu oraz jak pracować z młodzieżą przy realizacji projektów.

Szkolenia przeznaczone są dla:

 • organizacji pozarządowych,
 • osób indywidualnych,
 • szkół,
 • grup nieformalnych

Dwudniowe szkolenia będą się odbywały w poszczególnych terminach:

 • 21 – 22 luty 2008
  Zarządzanie projektem wymiany młodzieżowej

 • 13 – 14 marca 2008
  Uczestnictwo i Partnerstwo w projektach w ramach programu MŁODZIEZ W DZIAŁANIU

 • 10 – 11 kwietnia 2008
  Szkolenie dla potencjalnych Organizacji Wysyłających i Goszczących

 • 15 – 16 maja 2008
  Inicjatywy lokalne

 • 05 – 06 czerwca 2008
  Aktywne Obywatelstwo w regionie


UWAGI !

Każda osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu!
W każdym szkoleniu może wziąć udział 25 osób z województwa lubelskiego.
Wszystkie szkolenia będą się odbywały w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie/k. Lublina.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnia dojazd do ośrodka.
Organizator NIE pokrywa kosztu dojazdu do Lublina.

Nabór na poszczególne szkolenia będą ogłaszane sukcesywnie

na naszej stronie internetowej www.eds-fundacja.pl

Szczegółowy harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Karta zgłoszeniowa Harmonogram szkoleń
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ