EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


Kraków 11.11.2007 Pro Publico Bono Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono za organizację i promocję współpracy międzynarodowej młodzieży. Wyróżnienie przyznano w kategorii: Kontakty dyplomatyczne i międzynarodowe, integracja europejska i dyplomacja społeczna.

Pro Publico Bono

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Adresatami są organizacje obywatelskie, a konkurs skierowany jest do ludzi, którzy są motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce. Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich.

Konkurs PRO PUBLICO BONO odwołuje się w swej treści do nowej jakości w życiu publicznym, do czynu obywatelskiego, solidarności i samoorganizacji społecznej. Celem Konkursu jest zarówno promocja aktywności obywatelskiej - wspieranie budowy państwa rozumianego jako wspólnota obywateli, jak i kreowanie obrazu naszego kraju - jako kraju sukcesu samych Polaków. Ważnym kryterium oceny inicjatyw obywatelskich jest przestrzeganie zasad etycznych.

Kapituła doceniła inicjatywy międzynarodowej współpracy młodzieży podejmowane przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw od 14 lat. Corocznie Fundacja organizuje na Lubelszczyźnie i poza Polską 50 projektów międzynarodowych. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 1500 osób ze wszystkich krajów europejskich. Podczas wręczenia nagrody szczególnie podkreślono znaczenie organizowanego przez Fundację Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Forum, które jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy gromadzi młodych liderów z 33 krajów.

www.propublicobono.pl

http://www.rp.pl/artykul/2,68470.html

Nagrody Pro Publico Bono wręczone

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania otrzymała nagrodę główną dziewiątej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono. Konkursowa gala odbyła się w Krakowie. Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu Pro Publico Bono pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Nagroda główna to 60 tys. zł.

Nagrody honorowe - tytuły "Instytucja Pro Publico Bono" zostały przyznane Fundacji Kronenberga przy Banku Citi Handlowy oraz Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

W konkursie przyznano też pierwsze nagrody (po 45 tys. zł) i 13 wyróżnień (po 10 tys. zł) w pięciu kategoriach.

Pierwszą nagrodę za inicjatywę edukacyjną otrzymała Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy za program edukacyjny "Gdy nie ma przedszkola", którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano: Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu z Gołdapi, Stowarzyszeniu Autorów Teatralnych oraz Stowarzyszeniu Normalne Państwo (oba z Warszawy).

W kategorii kultury i dziedzictwa narodowego pierwszą nagrodę zdobyła Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska (Warszawa) za akcję "Młodzi Pamiętają", która miała przypomnieć młodemu pokoleniu tragiczne wydarzenia stanu wojennego. Wyróżnieniami uhonorowano: Zjednoczenie Łemków z Gorlic i Stowarzyszenie Magurycz z Uścia Gorlickiego.

W kategorii działalności charytatywnej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia Kapituła nagrodziła Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku za pomoc w pielęgnacji i rehabilitacji osobom o niskich dochodach i chorym.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Fundacja Pro Bono (obie z Krakowa) oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z Augustowa.

Za najlepszą inicjatywę na rzecz rozwoju regionu i środowiska lokalnego pierwszą nagrodę zdobyła Fundacja Forum "Gryf" ze Szczecina za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. W tej kategorii wyróżnienia przyznano Stowarzyszeniu Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski z Suwałk oraz Fundacji Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry.

Laureatką pierwszej nagrody za "dyplomację społeczną" - najciekawszą inicjatywę w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyetnicznej została Polska Fundacja im. Roberta Schumana za wytrwałe organizowanie Polskich Spotkań Europejskich i parady z okazji Dnia Europy.

Wyróżnienia otrzymały Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego z Krakowa, Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne z Włodawy i Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina.

Celem konkurs "Pro Publico Bono" jest wspieranie rozwoju społecznego oraz budowy nowoczesnego, demokratycznego państwa poprzez wyróżnianie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw obywatelskich. Od roku 2000 Konkurs Pro Publico Bono jest organizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która jest fundatorem nagród.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ