EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


18.10.2007 „Ukraina w drodze do UE” Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W ramach projektu „ Ukraina w drodze do UE”, realizowanego przez Fundację im. S. Batorego, (przy wsparciu finansowym MSZ RP, w ramach Programu pomocy rozwojowej MSZ w 2007 r.), w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw odbyły praktykę dwie osoby z Ukrainy. Osoby te, na stałe pracujące w Centrach Informacji Europejskiej na Ukrainie, w dniach od 15 września do 12 października 2007 roku odbywały staż w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.

Zaproszeni goście, w ramach realizowanego stażu, zapoznali się ze specyfiką pracy, działalnością i projektami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, a także z projektami transgranicznymi, realizowanymi we współpracy z Ukrainą i Białorusią (Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy) i projektami kształcenia politycznego i obywatelskiego (Akademia Demokracji). Ponadto osoby te miały duży wkład w tworzenie bazy danych organizacji ukraińskich zajmujących się kształceniem. Niewątpliwie współpraca z naszymi stażystami będzie miała swój dalszy ciąg, przy kolejnych polsko – ukraińskich projektach.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ