EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


04.10.2007 Szkolenia dla studentów z Białorusi i Ukrainy studiujących w Lublinie Instytut Rynku Pracy

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw zaprasza na bezpłatne szkolenia: „Studia i co dalej?”

SZKOLENIE I
z zakresu umiejętności interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy
Termin szkolenia: 21 - 24.10.2007

SZKOLENIE II
z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Termin szkolenia: 28 - 31.10. 2007

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.
Istnieje możliwość udziału w jednym bądź obydwu szkoleniach.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport Lublin – Nasutów – Lublin.

Szkolenia odbywać się będą w języku polskim.

Szczegółowy plan warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników znajdują się na stronie:
www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-spotkania/spotkania004.html

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu - prosimy przesłać
na adres: m.doniek@irp-fundacja.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

co robimy
www.irp-fundacja.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ