EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


03.09.2007 Gospodarka i polityka gospodarcza w Unii Europejskiej – perspektywy zawodowe młodzieży Nasutów, 07.10.-13.10.2007. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży dotycząca tematyki gospodarczej.

Podczas projektu młodzież z dwóch krajów weźmie udział w warsztatach na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i w Niemczech, z naciskiem na sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Uczestnicy projektu odwiedzą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, a także zwiedzą fabrykę okien.

Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union – Berufsperspektiven Jugendlicher
Nasutów, 7.10.-13.10.2007
Europäische Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw

Eine deutsch-polnische Jugendbegegnung zum Thema Wirtschaft

Während des Projektes werden Jugendliche beider Länder an Worshops teilnehmen, die die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Polen betreffen. Der Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Situation junger Leute auf dem Arbeitsmarkt.
Die ProjektteilnehmerInnen werden sowohl das Zentrum für Information und Berufsplanung des Wojewodschaftsarbeitsamts als auch eine Firma, die Dachfenster herstellt, besuchen.

Tłumaczenie/Übersetzung: Daja Weiss

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Das Projekt wird mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes gefördert.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ