EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


02.09.2007 Szanse młodych kobiet na rynku pracy : Nasutów, 30.09.-06.10.2007. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Polsko-niemiecka wymiany młodzieży, której uczestniczkami będą młode dziewczyny, które niedługo zakończą edukację i zmierzą się z wyzwaniami, jakie stawia przed młodymi kobietami rynek pracy.

Uczestniczki spotkania wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych doradców zawodowych na temat przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, wyboru zawodu, a także odwiedzą instytucje edukacji zawodowej m.in. Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie spotkają się z dziewczynami kształcącymi się w Centrum, które w swojej szkole stanowią zdecydowaną mniejszość.


02.09.2007 Chancen junger Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Nasutów, 30.09.-06.10.2007 Europäische Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw

Eine deutsch-polnische Jugendbegegnung, deren Teilnehmerinnen junge Frauen sein werden, die in naher Zukunt ihre Schule abschließen werden, um sich den Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu stellen.

Die Projektteilnehmerinnen werden an Workshops teilnehmen, die von professionellen Beratern geleitet werden. Themen dieser Workshops sind utner anderem: Vorbereitung zum Vorstellungsgespräch und Berufswahl. Des Weiteren werden sie dem Lubliner Zentrum für Berufsbildung einen Besuch abstatten. Dort werden sie sich mit dort ausgebildeten jungen Frauen treffen, die in ihrer Schule eine Minderheit darstellen.

Tłumaczenie/Übersetzung: Daja Weiss

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Das Projekt wird mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes gefördert.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ