EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


24.07.2007 Seminarium „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów - perspektywy współpracy”, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 20 – 21 sierpnia 2007 roku, w przepięknej scenerii lasów janowskich, odbyło się seminarium pt. Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy. W spotkaniu wzięli udział polscy i ukraińscy samorządowcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Najważniejszym celem zrealizowanego przedsięwzięcia było opracowanie dokumentu ramowego na temat współpracy Polski i Ukrainy, który stanie się elementem raportu dla Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami seminarium byli: prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, , Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie.

W seminarium, ze strony ukraińskiej, udział wzięli m.in. Władysław Stemkowski – wicemer miasta Łuck, Serhij Wasylowycz Naumenko – Prezydent Wołyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Ihor Dmytryszyn – zastępca dyrektora Zarządu ds. Młodzieży

i Sportu na Wołyniu oraz Oleg Jaskiw – koordynator projektów organizacji „Europejski Dialog” we Lwowie. Stronę polską reprezentowali m.in. prof. Zbigniew Zaleski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy, Aneta Karasek – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Lublin, Genowefa Tymbrowska z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Dariusz Jodłowski – Prezes Związku Prywatnych Przedsiębiorców Lubelszczyzny (LEWIATAN), Michał Przepiórka – Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Dariusz Jedlina – Prezes Lubelskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lublinie.

Zaproszeni goście w pierwszym dniu spotkania rozmawiali m.in. o usprawnieniu ruchu na przejściach granicznych łączących Polskę i Ukrainę, a także o możliwościach ożywienia wzajemnych stosunków gospodarczych. Ponadto zastanawiano się nad możliwościami usprawnienia współpracy transgranicznej i sposobami zwiększenia atrakcyjności terenów przygranicznych pod kątem inwestycji zagranicznych. Drugi dzień seminarium został zdominowany przez problemy, które dotykają organizacje młodzieżowe i kulturalne. Goście z Polski i Ukrainy wspólnie poszukiwali możliwości ich rozwiązania. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat współdziałania Polski i Ukrainy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 (temat Euro 2012 przewijał się także w pierwszym dniu spotkania).

Seminarium polsko-ukraińskie w Janowie Lubelskim przyczyniło się do znacznej intensyfikacji współpracy ma polu gospodarczym, społecznym, turystycznym oraz kulturalnym pomiędzy województwem lubelskim, okręgiem wołyńskim oraz Lwowem w kontekście polityki wschodniej UE. Spotkanie to przyniosło szereg nowych pomysłów, które będzie można wykorzystać w usprawnieniu ruchu na granicy – polsko ukraińskiej, a także w realizacji wspólnego projektu, jakim jest Euro 2012.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ