EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


13.08.2007 Workcamp na cmentarzach wojennych Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 3-12 sierpnia 2007 r. w Nasutowie odbyła się polsko-niemiecko-austriacka wymiana młodzieży. Projekt był o tyle nietypowy, że głównym punktem programu była praca młodych ludzi na cmentarzach wojennych.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w pracach porządkowych na dwóch cmentarzach żołnierskich położonych na Lubelszczyźnie – we Wronowie (w gminie Bełżyce) i w Borowie (w gminie Chodel). Są to cmentarze, na których pochowani są polegli w I Wojnie Światowej żołnierze armii austro-węgierskiej, pruskiej i rosyjskiej. Obie nekropolie, położone w lasach, wymagają gruntownej renowacji, którą kierują gminy w porozumieniu z Austriackim Czarnym Krzyżem.

Oprócz pracy młodzież wzięła udział w warsztatach na temat I Wojny Światowej, historii cmentarzy żołnierskich i opieki nad grobami żołnierskimi w Polsce, Austrii i Niemczech.

W programie nie zabrakło także wizyt w miejscach związanych z II Wojną Światową, młodzież zwiedziła muzeum byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także muzeum byłego obozu zagłady w Bełżcu.

Młodzi uczestnicy wymiany mieli okazję spotkać się z Posłem do Parlamentu Europejskiego Prof. Zbigniewem Zaleskim, a także z lubelskim historykiem Andrzejem Chaciołką, wybitnym znawcą historii I Wojny Światowej.

Ważną część projektu stanowiły międzynarodowe dyskusje przy ognisku, wspólne spędzanie wolnego czasu, prezentacja naszych kultur narodowych, a przy okazji obalanie wzajemnych stereotypów.

Projekt został zorganizowany przez Fundację Nowy Staw we współpracy z Towarzystwem Współpracy Europejskiej, Austriackim Czarnym Krzyżem i Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi.

Na przyszły rok planowana jest dalsza współpraca i odnawianie kolejnych zapomnianych cmentarzy wojennych.

Workcamp auf den Soldatenfriedhöfen

Europejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy MłodzieżyEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży


Projekt współfinansowany ze środków PNWM

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ