EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


20.07.2007 "Across the borders" - "Ponad granicami" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

"Across the borders" to cykliczne międzynarodowe spotkanie szkoleniowe organizacji partnerskich z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistów z zakresu zarządzania projektami , pisania wniosków wymian międzynarodowych młodzieży, realizowania spotkań młodzieży w ramach PNWM , komunikacji społecznej oraz międzykulturowej.
Uczestnikami tego spotkania będą głównie wolontariusze działający już w organizacjach pozarządowych.
Projekt odbędzie się w terminie 13-20 sierpnia 2007 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.


20.07.2007 "Über die Grenzen hinweg" - "Across the borders" - "Ponad granicami" Europäische Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw

"Über die Grenzen hinweg" ist ein regelmäßig wiederkehrendes internationales Treffen mit Weiterbildungscharakter an dem mehrere Partnerorganisationen aus Polen, Deutschland und der Ukraine teilnehmen.

Die TeilnehmerInnen nehmen an thematischen Workshops, die von Experten der Gebiete Projektverwaltung, Antragsstellung für Internationale Jugendbegegnungen, Durchführung von Jugendbegegnungen im Rahmen des DPJWs, Gesellschaftskommunikation sowie Interkulturelle Kommunikation geleitet werden, teil.
Die TeilnehmerInnen dieses Treffens werden hauptsächlich aktive Freiwillige verschiedener Nicht-regierungsorganisationen sein.
Das Projekt wird vom 13.-20. August 2007 in der Europäische Begegnungsstätte in Nasutów stattfinden.

Projekt jest współfinansowany ze środków PNWM.
Das Projekt wird mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes gefördert
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ