EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


13.06.2007 | Anna Moskwa Kształcenie dorosłych a świat pracy Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Znaczenie kształcenia dorosłych we współczesnym świecie pracy”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 we Wrocławiu.

Celem spotkania jest refleksja nad miejscem i rolą kształcenia dorosłych w ich rozwoju zawodowym. Chcemy porównać różne modele europejskie oraz poszukiwać dobrych, sprawdzonych rozwiązań. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli administracji i instytucji samorządowych różnych szczebli, sektora pozarządowego, związków zawodowych i organizacji pracowników oraz wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną tematyką. Seminarium ma charakter międzynarodowy: polsko- niemiecko- włoski. Całość będzie tłumaczona na język polski.

Szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w plikach do pobrania na dole strony. Oczekujemy na zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2007 drogą pocztową na adres :

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw,
ul. Leszczyńskiego 14/ 1- 3, 20- 069 Lublin;
faxem: 0 81 534 61 92;
e- mail’em: a.moskwa@eds-fundacja.pl
lub telefoniczne do Anny Moskwy 0 81 534 61 91.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Do pobrania :

Zaproszenie na konferencję / plik MS Word /
Karta zgłoszeniowa / plik MS Word /
Plan konferencji / plik MS Word /


PLAN KONFERENCJI

„Znaczenie kształcenia dorosłych we współczesnym świecie pracy”

Miejsce konferencji: Pensjonat Jana Pawła II, ul. Świętego Idziego 2 ; Wrocław

10.00
Otwarcie konferencji

10.15

Wystąpienia otwierające

Tomasz Różniak - Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
Joachim Herudek - EZA

10.30
Kształcenie dorosłych w Niemczech- pomiędzy zadaniem prywatnym
a społecznym obowiązkiem – rola związków zawodowych w kształceniu dorosłych w Niemczech

Uli Nordhaus, DGB Deutschland

11.00
Działania EZY w obszarze kształcenia dorosłych w kontekście dialogu społecznego

Joachim Herudek/ Ilona Mosler, EZA

11.30
Włoskie związki zawodowe i organizacje pracowników a kształcenie dorosłych

ACLI

12.00
Unia Europejska a kształcenie dorosłych

Marzena Korona – Kruk – Urząd Miasta w Świebodzicach, Promotor Programu Gruntvig

12.30
Rola polskich związków zawodowych w kształceniu dorosłych – praktyka i wyzwania

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

13.00
Znaczenie kształcenia dorosłych dla rozwoju pracownika- panel

S. Dr Anna Walulik CSFN, Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum,
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

13.50
Podsumowanie

Tomasz Różniak - Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
Joachim Herudek - EZA

14.00 Obiad
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ