EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


05.06.2007 | Jacek Białas Szkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych" Centrum Mediów Obywatelskich

W dniach 24 - 27 maja 2007 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się czwarte i ostatnie seminarium w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug”. Poświęcone ono było roli mediów w działalności organizacji pozarządowych.

Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z wybranymi przykładami projektów realizowanych przez lubelskie organizacje pozarządowe oraz ich promocją w mediach. Najpierw zapoznali się z projektem “Cmentarze pogranicza” realizowanym przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Następnie złożyli wizytę w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. Tam zaprezentowana została historia przedwojennego Lublina oraz działalność Ośrodka polegająca m.in. na promowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w prezentacji projektu wagon.lublin.pl realizowanego przez Akademię Obywatelską i mającego na celu upamiętnienie przez młodych ludzi strajków podczas Lubelskiego Lipca '80.

Drugiego dnia odbył się warsztat “Media w działalności organizacji pozarządowych”. Podczas warsztatu uczestnicy zaplanowali hipotetyczną akcję publiczną, a następnie opracowali plan jej promocji w mediach.

W trzecim i ostatnim dniu projektu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dziennikarskiego na najciekawszą pracę dotyczącą spraw i wydarzeń lokalnych mających miejsce w Polsce lub na Białorusi , jak i spraw i wydarzeń transgranicznych (informacja na temat konkursu: http://www.eds-fundacja.pl/00/news-2/07-03-30.html).

Na konkurs zostało nadesłanych łącznie 21 prac przygotowanych przez 10 autorów. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło laureatów:

  • I miejsce: Alaksiej Saładun za tekst Brzeski „Spas na krwi”
  • II miejsce: Siargiej Pielesa za fotoreportaż “Białoruś. Dom mojego serca cz. 2. Uroczysko Mereczowszczyzna.”
  • III miejsce: Arciom Kirjanow za tekst „Przeglądając pożółkłe strony...”

Wszyscy laureacji otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrodzone teksty zostały umieszczone w wydanej w ramach projektu publikacji “Media obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe”.

Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug”

jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC

oraz przez budżet państwa.

Media obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe :okładka /PDF/
Media obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe : treść wydawnictwa /PDF/

Centrum Mediów Obywatelskich
PO KLIKNIĘCIU NA OBRAZ UZYSKAMY POWIĘKSZENIE

Tak zapowiadaliśmy Konkurs ...
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ