EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


05.06.2007 | Jacek Białas Media Obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe Centrum Mediów Obywatelskich

Publikacja wydana w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” zawiera nagrodzone prace nadesłane w ramach konkursu dziennikarskiego na najciekawszą pracę dotyczącą spraw i wydarzeń lokalnych mających miejsce w Polsce lub na Białorusi, jak i spraw i wydarzeń transgranicznych.

Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug”

jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC

oraz przez budżet państwa.

Okładka wydawnictwa /PDF/
Treść wydawnictwa /PDF/

Centrum Mediów Obywatelskich

Zobacz: szkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych"
Tak zapowiadaliśmy Konkurs ...
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ