EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


10.05.2006 Konkurs dla młodzieży „Jak dziś być patriotą?” Akademia "Złota 9"

Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych Lubelszczyzny do udziału w konkursie „Jak dziś być patriotą?”. Gimnazjaliści i licealiści mogą uczestniczyć w konkursie zorganizowanym w ramach szkoły służby obywatelskiej Akademii Złota 9.

Prace pisemne należy nadsyłać

do dnia 23 maja 2007

na adres Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,

ul Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin

z dopiskiem „Konkurs. Akademia Złota 9”.

Na dole strony do pobrania regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU

dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych
„Jak dziś być patriotą?”

Organizatorzy:
Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Uczestnicy:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu województwa lubelskiego

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST:

  • napisanie pracy na temat konkursu. Praca nie powinna przekraczać dwóch strony maszynopisu A-4
  • przesłanie pracy do 23 maja 2007r. na adres Fundacji: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin

Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko autora oraz wiek,
  • dokładny adres szkoły, numer telefonu, e-mail
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie ( w tym przypadku należy podać dokładny adres autora pracy)
  • oświadczenie:

Wyrażam zgodę na:
umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatorów, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z Konkursem oraz wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

...........................................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica-opiekuna)

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się 2 czerwca 2007r. w Lublinie. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

  • Przewidziano przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.
  • Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
  • Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej www.eds-fundacja.pl
  • Informacje o konkursie: Sergiusz Kieruzel, Akademia Złota 9, tel.: 081 5346191 fax: 0815346192

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ