EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


07.05.2007 | Sergiusz Kieruzel "Sport 4 life" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

"Sport 4 life" to kolejne juz spotkanie związane z wieloletnia współpracą młodzieży z Niemiec, Krasienina oraz z Berlina. Podczas dziewięciodniowego pobytu (02.05-10.05.2007) w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie, młodzi ludzie wezmą udział w wielu warsztatach tematycznych związanych ze zdrowym odżywianiem , pozytywnymi i negatywnymi skutkami uprawiania sportu czy sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu.

Poza zajęciami merytorycznymi w programie znalazły się zajęcia na świeżym powietrzu (streetball, siatkówka, sztafety i turnieje dyscyplin wymyślonych przez uczestników, gra na orientacje w lesie). Jeden dzień przeznaczony został na zwiedzanie Lublina. Spotkanie zakończy się wydaniem gazetki , pokazem zdjęć i prezentacja multimedialną.„Sport zum Leben” Europäisches Zentrum für Jugendzusammenarbeit

„Sport zum Leben” ist ein weiteres Treffen der schon über Jahre bestehenden Zusammenarbeit Jugendlicher aus Deutschland (Berlin) und Polen (Krasienin). Während ihres 9-tägigen Aufenthaltes (02.05-10.05.2007) in der Europäischen Begegnungsstätte in Nasutów nehmen die Jugendlichen an vielen thematischen Workshops teil. Diese betreffen die gesunde Ernährung, positive und negative Auswirkungen des Sporttreibens sowie verschiedene Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung.

Außer den thematisch gestalteten Workshops beinhaltet das Programm Aktivitäten an der frischen Luft (Streetball, Volleyball, Staffellauf, Crosslauf und verschiedene Turniere, die von den TeilnehmerInnen ausgedacht wurden). An einem Tag wird die Stadt Lublin erkundet. Das Treffen wird mit der Ausgabe einer kleinen Zeitung, einer Bildershow und einer PowerPoint-Präsentation beendet.

Tłumaczenie/Übersetzung: Daja Weiss

Projekt współfinansowany ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Das Projekt wird mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes gefördert.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ