EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


12.03.2007 | Marta Jędrych Wizyta studyjna w Bawarii Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 12-16 marca 2007 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizowała wizytę studyjną w Akademii Kształcenia Politycznego w Tutzing k. Monachium (Niemcy). Akademia ta ( AKADEMIE FÜR POLITISCHE BILDUNG TUTZING ) ma swoją siedzibę w małym uroczym bawarskim miasteczku, położonym 40 kilometrów na południe od Monachium. Sama Akademia położona jest nad brzegiem malowniczego jeziora, znad którego w pogodne dni widać zarys niedalekich Alp.

Udział w wizycie studyjnej wzięło 25 osób – przedstawiciele wielu instytucji z różnych stron Polski: z Poznania, Katowic, Płocka, Bydgoszczy, Krakowa, Nowego Sącza, Gliwic, Tarnobrzega, Baranowa Sandomierskiego, Gdańska, Bełchatowa, Warszawy i Lublina.
Program wizyty studyjnej obejmował zarówno wykłady w Akademii Kształcenia Politycznego Tutzing, jak i wizyty w innych instytucjach na terenie Bawarii, które zajmują się kształceniem obywatelskim, w programie ponadto były też atrakcje turystyczne.
Udział w wizycie studyjnej wzięło 25 osób – przedstawiciele wielu instytucji z różnych stron Polski: z Poznania, Katowic, Płocka, Bydgoszczy, Krakowa, Nowego Sącza, Gliwic, Tarnobrzega, Baranowa Sandomierskiego, Gdańska, Bełchatowa, Warszawy i Lublina.
Program wizyty studyjnej obejmował zarówno wykłady w Akademii Kształcenia Politycznego Tutzing, jak i wizyty w innych instytucjach na terenie Bawarii, które zajmują się kształceniem obywatelskim, w programie ponadto były też atrakcje turystyczne.

Podczas wykładów w Akademii zapoznaliśmy się dokładnie z funkcjonowaniem samej Akademii, jej działalnością i metodami, jakimi szkoli multiplikatorów kształcenia obywatelskiego. Ponadto odbyliśmy liczne spotkania z przedstawicielami innych instytucji zajmującymi się tym typem działalności edukacyjnej, który w Niemczech jest bardzo rozbudowany.

Byli to przedstawiciele takich instytucji jak:

 • Bawarskiego Związku Uniwersytetów Ludowych;
 • Ministerstwa Edukacji Bawarii;
 • Regionalnego Centrum Kształcenia Politycznego;
 • Niemieckiego Zrzeszenia na rzecz Kształcenia Politycznego.

Ponadto w Akademii spotkaliśmy się z ministrem gospodarki rządu Bawarii, który przedstawił nam tajniki bawarskiego "Wirtschaftswunder" i drogę Bawarii od regionu rolniczego do „zagłębia najnowszych technologii“.

Odwiedziliśmy takie instytucje jak:

 • Konsulat Generalny RP, gdzie zjedliśmy śniadanie z Panią Konsul Generalną Elżbietą Sobótką oraz jej współpracownikami, a także zapoznaliśmy sie z funkcjonowaniem Konsulatu i zwiedziliśmy jego siedzibę;
 • Landtag Bawarii – gdzie poznaliśmy funkcjonowanie parlamentu Bawarii, podział mandatów, a także dyskutowaliśmy na temat unikalnej sytuacji politycznej w Bawarii, gdzie od wielu lat nieprzerwanie rządzi zdecydowaną większością jedna partia (CSU);
 • Fundację Hannsa Seidla – gdzie zapoznaliśmy się z działalnością tej fundacji politycznej w zakresie kształcenia obywatelskiego;
 • Akademię Katolicką w Bawarii – której dyrektor przedstawił nam aktywność Akademii na polu kształcenia obywatelskiego, gdzie także wysłuchaliśmy wykładu na temat roli Kręgu z Krzyżowej w niemieckim ruchu oporu.

Na trasie naszej wycieczki nie zabrakło także atrakcji turystycznych. Zwiedziliśmy kilka położonych w Alpach miejscowości, takich jak: Murnau, Oberammergau, Andechs, byliśmy u stóp Zugspitze, a także skoczni w Garmisch-Partenkirchen, gdzie wygrywał nasz Adam Małysz. Dokładnie zwiedziliśmy także Monachium wraz ze słynną galerią malarstwa Alte Pinakothek.

Projekt nie skończy się na tej jednej wizycie. Planowana jest jego kontynuacja poprzez cykliczne spotkania grupy, aby w ten sposób stworzyć podstawy do zaszczepienia elementów niemieckiego systemu kształcenia politycznego w Polsce.

Projekt powstał we współpracy Akademii Kształcenia Politycznego Tutzing, byłej Konsul Monachium Pani Jolanty Róży Kozłowskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, przy finansowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.Studienaufenthalt in Bayern Europäische Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw

Vom 12. - 16. März 2007 fand ein Studienaufenthalt in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing bei München statt, der von der Europäischen Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw organisiert wurde. Diese Akademie (Akademie für Politische Bildung Tutzing) hat seinen Sitz in dem kleinen, schönen, bayrischen Städtchen, das 40 Kilometer von München gelegen ist. Die Akademie selbst befindet sich am Ufer eines malerischen Sees, von dem aus an klaren Tagen man die Umrisse der nicht weit entfernten Alpen sehen kann.

Am Studienaufenthalt nahmen 25 Personen teil – Vertreter vieler Institutionen verschiedener polnischer Regionen: aus Posen, Katowice, Płock, Bydgoszcz, Krakau, Nowy Sącz, Gliwice, Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Gdańsk, Bełchatów, Warschau und Lublin.
Das Programm dieser Studienfahrt beinhaltete sowohl Vorträge in der Akademie für Politische Bildung Tutzing, als auch Besuche in anderen Institutionen der Region Bayern, die sich mit der politischen Bildung befassen. Zudem gab es touristische Aktraktionen.
Während der Vorträge on der Akademie lernten wir die genaue Funktionsweise der Institution kennen sowie ihre Arbeitsweise und ihre Methoden, die sie bei der Ausbildung von Multiplikatoren der politischen Bildung verwendet. Darüberhinaus veranstalteten wir mehrere Treffen mit verschiedenen Vertretern anderer Institutionen, die sich in der Bildungsarbeit, die in Deutschland sehr stark ausgebaut ist, engagieren.

Dies waren u.a. Vertreter folgender Insitutionen:

 • Bayrischer Volkshochschulverband;
 • Bayrisches Bildungsministerium;
 • Regionales Zentrum für Politische Bildung;
 • Deutsche Gemeinschaft für Politische Bildung.

Darüber hinaus trafen wir uns in der Akademie mit dem Bayrischen Wirtschaftsminister, der uns in die Geheimnisse des bayrischen Wirtschaftswunders einweihte und uns den Weg Bayerns als eine Landwirtschaftsregion zu einem „Gebiet der neuesten Technologien“ beschrieb.

Wir besuchten weiterhin Institutionen wie:

 • das Generalkonsulat der Republik Polen, wo wir Frühstück mit der Generalkonsulin Elżbieta Sobótka und ihren Mitarbeitern aßen, außerdem lernten wir die Funtionsweise des Konsulats kennen und machten einen Rundgang durch durch das Gebäude;
 • der Bayrische Landtag – wor wir die Funktionsweise des Bayrischen Parlaments zagłębia und die Aufteilung der Mandate kennen lernten. Wir duskutierten ebenfalls über die einmalige politsche Situation in Bayern, wo seit vielen Jahren ohne Unterbrechung mit einer eindeutigen Mehrheit eine einzige Partei regiert (CSU);
 • die Stiftung Hanns Seidel – wo wir uns mit der Funktionsweise der politischen Stiftung bekannt machten, die im Bereich Bürgerbildung tätig ist;
 • die Katholische Akademie in Bayern – dessen Direktor uns die Aktivitäten der Akademie auf dem Gebiet der Politischen Bildung vorstellte, ebenfalls hörtenwir einen Vortrag zum Thema „Der Kreisauer Kreis und seine Rolle im deutschen Widerstand”.

Auf unserem Ausflug fehlte es auch nicht an touristischen Attraktionen. Wir besuchten einige in den Alpen gelegenen Orte, wie z.B. Murnau, Oberammergau und Andechs. Außerdem waren wir am Berg Zugspitze und der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen, wo unser Adam Małysz gewonnen hat. Genauer besuchten wir hingegen München mit der berühmten Galerie Alte Pinakothek.

Das Projekt endete jedoch nicht mit diesem einen Studienaufenthalt. Geplant ist seine Weiterführung in Form von regelmäßig wiederkehrenden Gruppentreffen, um auf diese Art und Weise einen Grundstein für die Übertragung Elemente der deutschen Politischen Bildung nach Polen.

Das Projekt entstand durch die Zusammenarbeit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, der ehemaligen Konsulin in München Frau Jolanta Róża Kozłowska und der Europäischen Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw. Finanziert wurde es mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Tak zapowiadaliśmy wizytę studyjną ...


Akademie für Politische Bildung Tutzing
Buchensee 1
82323 Tutzing
Tel.: 08158-256-0
Fax.: 08158-256-14 und -51
chefsekretariat@apb-tutzing.de
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ