EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


01.04.2007 Po „Nadzieję” do Danii Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 28 kwietnia – 5 maja w duńskim mieście Vordingborg będzie miała miejsce wymiana młodzieżowa pod nazwą „Hope”. Młodzi ludzie z Polski, Danii, Anglii, Portugalii i Rumunii będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach bębniarskich, tanecznych, teatralnych i multimedialnych, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Efektem kilkudniowych warsztatów będą dwa przedstawienia w lokalnych duńskich szkołach.

Oprócz wspólnych warsztatów młodzież będzie miała okazję zwiedzić Vordingborg i Kopenhagę oraz zaprezentować swój kraj i kulturę podczas wieczoru narodowego.

Koordynatorem projektu jest duńska organizacja „Attrain”, działająca w ramach europejskiej sieci „Drums for Peace”, wykorzystującej szeroko pojmowaną sztukę dla motywacji młodych ludzi.

Projekt finansowany jest ze środków Programu „Młodzież”.

www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ