EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


30.03.2007 Konkurs dla dziennikarzy mediów obywatelskich w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” Centrum Mediów Obywatelskich

Zapraszamy do udziału w konkursie dla dziennikarzy mediów obywatelskich w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug”. Konkurs jest przeznaczony dla dziennikarzy i osób pracujących przy wydawaniu lokalnych czasopism w Polsce i na Białorusi, zaangażowanych we wspieranie inicjatyw lokalnych i angażujących się w życie lokalnej społeczności.

Prace (artykuły prasowe, fotoreportaże, cykle fotograficzne itp.) powinny dotyczyć spraw i wydarzeń lokalnych mających miejsce w Polsce lub na Białorusi, jak i spraw i wydarzeń transgranicznych. Tematyka artykułów może dotyczyć współpracy polsko-białoruskiej, spraw społecznych, politycznych, ekologii, gospodarki, itp.

Prace powinny powstać w trakcie trwania projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” (czerwiec 2006 do końca terminu nadsyłania prac) i powinny zostać wcześniej opublikowane w gazetach, w Internecie, na wystawie itp. Do nadesłanych prac proszę dołączyć informację na temat ich publikacji (nazwa i numer pisma – jeśli to możliwe zeskanowane strony zawierające pracę konkursową lub egzemplarz pisma, adres strony internetowej, zdjęcia i informacje prasowe z wystawy itp.) Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 3 strony maszynopisu (5400 znaków ze spacjami).

Prace w języku polskim lub białoruskim należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: eds@eds-fundacja.pl (tytuł emaila: Konkurs dziennikarski „Media obywatelskie Euroregionu Bug”). Prace można nadsyłać również na adres: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Leszczyńskiego 14/3, 20-069 Lublin (w przypadku maszynopisów proszę o załączenie wersji elektronicznej na CD).

Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2007 r.

Artykuły zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz lokalnych mediów lubelskich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2007 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Autorzy najlepszych artykułów otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięskie prace zostaną umieszczone w publikacji konkursowej.

W maju 2007 r. odbędzie się seminarium podsumowujące projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug” połączone ze spotkaniem laureatów konkursu, wręczeniem nagród oraz promocją publikacji wydanej w ramach projektu.

Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC.


Zobacz: szkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych"
Zobacz: wydawnictwo - Prace konkursowe ...
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ