EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


29.03.2007 „Szkoła w regionie – region w Europie” Europe Direct Lublin

Ogólnopolski projekt „Szkoła w regionie, region w Europie”, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Działania projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT).

Podmiotem współrealizującym projekt na Lubelszczyźnie jest Europe Direct – Lublin, działający w ramach Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Informacje na temat projektu i jego realizacji w województwie lubelskim dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – Lublin, www.europe-direct.lublin.pl oraz na portalu www.szkolawregionie.pl

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie do rozpowszechniania wśród uczniów szkół średnich i gimnazjów, wiedzy o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz kreowanie czynnego zaangażowania w informowanie o zmianach jakie nastąpiły po wejściu Polski w struktury wspólnotowe.

W ramach projektu, w każdym województwie, zostaną przeprowadzone seminaria informacyjne dla nauczycieli WOS, realizowane przy wykorzystaniu metody e-learningu. Podczas seminariów nauczyciele otrzymają przygotowany pakiet edukacyjny pomocny przy realizacji zajęć w szkołach, a po pomyślnym zakończeniu seminariów certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ponadto specjalnie do celów projektu przygotowana została e-lerningowa witryna szkoleniowa, http://www.wos.bialystok.edu.pl niezbędna do realizacji szkoleń e-learningowych, będąca jednocześnie źródłem informacji na temat polityki regionalnej UE, jak również forum wymiany opinii i narzędziem pomocnym w realizacji zajęć z uczniami.

W trakcie trwania projektu, dla uczniów oraz nauczycieli, zostaną przeprowadzone konkursy, dotyczące polityki regionalnej UE. Organizatorzy przewidzieli liczne, atrakcyjne nagrody m.in.: wyjazd grupy uczniów na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich, jak również sprzęt elektroniczny i multimedialny. Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej www.szkolawregionie.pl

Cennym uzupełnieniem powyższych działań będzie przygotowana specjalnie dla młodzieży publikacja, poruszająca treści związane z polityką regionalną Unii Europejskiej i działających w jej ramach funduszy strukturalnych. Publikacja zostanie bezpłatnie przekazana szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym na terenie całego kraju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie „Szkoła w regionie – region w Europie”
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ