EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


25.03.2007 | Anna Moskwa „Rodzina we współczesnym świecie pracy” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

"Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć" pisze Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens. W dalszych słowach encykliki Papież stwierdza, iż "Rodzina jest bowiem równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka."

Dostrzegając ważność i ciągłą aktualność tych tematów, podjęliśmy dyskusję na temat rodziny w świecie pracy we współczesnej Europie i Polsce. W czasach, kiedy z jednej strony brak pracy staje się jednym z głównych problemów polskich rodzin, a z drugiej strony rosną wymagania rynku pracy wobec człowieka i rodziny, należy poszukiwąc odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być rynek pracy, by sprzyjał rozwojowi podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Powyższe tematy były podejmowane w czasie konferencji „Rodzina we współczesnym świecie pracy” organizowanej wspólnie przez stowarzyszenie EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl) w dniach 23- 24 marca 2007 w Warszawie.

Konferencji odbyła się w

Domu Formacyjno- Rekolekcyjnym w Warszawie Bielany

przy ul. Dewajtis 3,

www.dfr.mkw.pl.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

PROGRAM KONFERENCJI

RODZINA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE PRACY
23- 24. 03. 2007, Dom Rekolekcyjno- Formacyjny
Warszawa- Bielany, ul. Dewajtis 3

23. 03. 2007, Piątek
15.30 Rejestracja uczestników
16.30 OTWARCIE KONFERENCJI
PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ I PLANU KONFERENCJI

Anna Moskwa

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ EZY

Joachim Herudek

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ACLI

Roberto D’Arco

17.00 NOWY MODEL ŻYCIA RODZINNEGO NA POLSKIM RYNKU PRACY

dr Andrzej Juros- Wydział Nauk Społecznych KUL

18.00 ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWYCH STOSUNKÓW PRACY

Waldemar Bartosz - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność,
Longin Komołowski - były Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWYCH STOSUNKÓW PRACY

Waldemar Bartosz - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność,
Longin Komołowski - były Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

19.00 Kolacja
24. 03. 2007, Sobota
09.30 Spotkanie grupy roboczej Chrześcijańskich Dni Społecznych
11.00 OTWARCIE SPOTKANIA

Maciej Płażyński- Marszałek Senatu RP

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT PRACY A RODZINA

Marta Cichowicz- Major- Espert w Departamencie do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Stanisława Borkowska - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Bożena Balcerzak- Paradowska - Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

12.00 BEZROBOCIE ZAGROŻENIEM POLSKIEJ RODZINY
Agnieszka Fihel - Ośrodek Badań nad Migracjami UW,
Konrad Konefał - Instytut Rynku Pracy- Fundacja Nowy Staw
Ks. Prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
13.30 JAK KSZTAŁTOWAĆ SPRAWIEDLIWE STOSUNKI PRACY- ŚWIAT PRACY PRZYJAZNY RODZINIE- PANEL

Mirosława Jankowska- Prezes Stowarzyszenia Labor,
Michał Drozdek- Pełnomocnik Ministra Gospodarki ds. Dialogu Społecznego, Instytut im. Paderewskiego
Dorota Głogosz- Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

15.00 LUNCH
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ