EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


19.03.2007 | Konrad Konefał Konferencja prasowa nt. "Postaw i zachowań uczestników lokalnego rynku pracy" Instytut Rynku Pracy

19.03.2007 zorganizowaliśmy konferencję prasową. Miała ona na celu zaprezentowanie wyników badań nad lubelskim rynkiem pracy, zawartych w nowo wydanej publikacji pt. „Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy”. W konferencji udział wzięli autorzy książki: dr Bohdan Rożnowski, dr Krzysztof Markowski, dr Józef Łobocki i mgr Konrad Konefał oraz publicyści Kuriera Lubelskiego, Dziennika Wschodniego Radia Eska, Er, Lublin i Centrum.

Na początku spotkania dziennikarze mieli okazję poznać Instytut Rynku Pracy i dowiedzieć się czym on jest, jaką działalność prowadzi i jakie stawia sobie cele. Podkreślono, że łączy on młodzieżowy charakter z profesjonalizmem i doświadczeniem uczelni Lublina i nie tylko.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Autorzy zaprezentowali pokrótce treść książki. Dr Bohdan Rożnowski przybliżył zebranym motywy i przekonania kierujące aktorami rynku pracy, jak i typowe dla rynku pracy zjawiska. Zwrócił uwagę, że ludzie, zwłaszcza młodzi, szukając pracy kierują się swoimi przekonaniami, które często są stereotypowe i nie znajdują odzwierciedlania w rzeczywistości, np. podwójne przeszacowywanie stopy bezrobocia i nadmierne oczekiwania względem pracy.

Następnie dr Krzysztof Markowski zaprezentował temat mobilności pracowników. Zwrócił uwagę na ich oczekiwania względem korzystnej praca i co byliby w stanie zrobić, poświęcić, aby w ogóle pracować.

Kolejną osobą, która wystąpiła był dr Józef Łobocki. Zaprezentował on problem przynależności do organizacji społecznych, ale również poruszył temat korupcji i postrzegania rynku pracy jako klanowego. Ukazał również jak zmienia się istota przedsiębiorstwa, za która dotąd uważano jedynie środki materialne na rzecz wartości zasobów ludzkich.

Jako ostatni głos zabrał mgr Konrad Konefał i poruszył tematykę migracji. Mówił o tym, jakie kierunki ona przyjmuje, w jakich grupach wiekowych i społecznych ona występuje i jakie są jej motywy i skutki, zarówno dla osób migrujących jak i dla gospodarki państwa. Podkreślał wagę umożliwiania wyjazdów, ale też zachęcania i umożliwiania powrotów do kraju.

Dziennikarze zainteresowani byli szczególnie tak aktualnym ostatnio tematem migracji i wyjazdów „za chlebem”. Pytali autorów badań z czego wynika nieadekwatne spostrzeganie rynku pracy i nastawienie do niego jego uczestników.

Wycinek prasowy z Kuriera Lubelskiego (20.03.2007). dotyczący Konferencji

"Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy"

Zamiary emigracyjne, oczekiwania płacowe, trudności doświadczane na rynku pracy, ocena działania władz samorządowych, kondycja przedsiębiorstw w województwie lubelskim to tylko niektóre tematy szczegółowo opisane w naszej najnowszej publikacji „Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy”, która ukazała się pod koniec stycznia. Niniejsza publikacja jest efektem dwuletnich badań opinii, postaw, planów uczestników rynku pracy w wybranych powiatach woj. lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, lubelski, bialski, chełmski, zamojski, parczewski, puławski, hrubieszowski, biłgorajski). W publikacji zostały podsumowane dwie edycje badań prowadzonych w roku 2005 i 2006 w ramach projektu „Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich” realizowanego w ramach ZPORR.

„Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy” /dokumenty PDF/
Publikacja w witrynie internetowej Instytutu Rynku Pracy
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ