EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


01.03.2007 "Rodzina we współczesnym świecie pracy" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

"Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć" pisze Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens. W dalszych słowach encykliki Papież stwierdza, iż "Rodzina jest bowiem równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka."

Dostrzegając ważność i ciągłą aktualność tych tematów chcemy się zastanowić nam miejscem rodziny w świecie pracy we współczesnej Europie i Polsce. W czasach, kiedy z jednej strony brak pracy staje się jednym z głównych problemów polskich rodzin, a z drugiej strony rosną wymagania rynku pracy wobec człowieka i rodziny, chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki powinien być rynek pracy, by sprzyjał rozwojowi podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Powyższe tematy będą podejmowane w czasie konferencji „Rodzina we współczesnym świecie pracy” organizowanej wspólnie przez stowarzyszenie EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl) w dniach 23- 24 marca 2007 w Warszawie.

Konferencji odbędzie się w

Domu Formacyjno- Rekolekcyjnym w Warszawie Bielany

przy ul. Dewajtis 3,

www.dfr.mkw.pl.

Jednocześnie informujemy, iż uczestnikom seminarium zapewniamy nocleg i wyżywienie w w/w ośrodku. Szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 17 marca 2006
w biurze konferencji ul. 3- Maja 18/ 3A, 20- 078 Lublin,
Anna Moskwa tel. +48 81 534 61 91, GSM 0-662 257 292
oraz e-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Tomasz Różniak

Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw


PROGRAM KONFERENCJI

RODZINA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE PRACY
23- 24. 03. 2007, Dom Rekolekcyjno- Formacyjny
Warszawa- Bielany, ul. Dewajtis 3

23. 03. 2007, Piątek
15.30 Rejestracja uczestników
16.30 OTWARCIE KONFERENCJI

Maciej Płażyński - Wicemarszałek Senatu RP-

PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ I PLANU KONFERENCJI

Tomasz Różniak

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ EZY

Joachim Herudek

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ACLI

Roberto D’Arco

17.00 NOWY MODEL ŻYCIA RODZINNEGO NA POLSKIM RYNKU PRACY

dr Małgorzata Duda - PAT Kraków, dr Andrzej Juros- Wydział Nauk Społecznych KUL

18.00 ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWYCH STOSUNKÓW PRACY

Waldemar Bartosz - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność,
Longin Komołowski - były Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

19.00 Kolacja
20.30 Spotkanie grupy roboczej Chrześcijańskich Dni Społecznych
24. 03. 2007, Sobota
09.30 Spotkanie grupy roboczej Chrześcijańskich Dni Społecznych
11.00 WSPÓŁCZESNY ŚWIAT PRACY A RODZINA

Gość Specjalny

12.00 BEZROBOCIE ZAGROŻENIEM POLSKIEJ RODZINY
Agnieszka Fihel - Ośrodek Badań nad Migracjami UW,
Konrad Konefał - Instytut Rynku Pracy- Fundacja Nowy Staw
13.30 JAK KSZTAŁTOWAĆ SPRAWIEDLIWE STOSUNKI PRACY- ŚWIAT PRACY PRZYJAZNY RODZINIE- PANEL

Prof. dr hab. Stanisława Borkowska UŁ, Mirosława Jankowska- Prezes Stowarzyszenia Labor,
Michał Drozdek- Pełnomocnik Ministra Gospodarki ds. Dialogu Społecznego, Instytut im. Paderewskiego

15.00 LUNCH

Część nazwisk wpisych do powyższego planu w charakterze prelegentów zostanie potwierdzona w najbliższym czasie.


DO POBRANIA :

Program konferencji /dokument MSWord/
Karta zgłoszeniowa /dokument MSWord/
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ