EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


27.02.2007 „Unia Europejska – 50 lat razem. Wspólna przeszłość, nadzieje na przyszłość” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Europe Direct – Lublin, Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział Lublin mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Unia Europejska – 50 lat razem. Wspólna przeszłość, nadzieje na przyszłość”, która odbędzie się dn. 23 marca 2007 r. w Auli Wydziału Politologii UMCS, Plac Litewski 3 w Lublinie. Współorganizatorami konferencji są Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Urząd Miasta Lublin.

Konferencja poświęcona będzie obchodom 50-lecia podpisania Traktatu Rzymskiego, który stanowi podstawę w kształtowaniu się Unii Europejskiej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki, samorządu lokalnego oraz reprezentanci organizacji pozarządowych z regionu lubelskiego. Honorowym patronatem objęła konferencję Komisarz Margot Wallström, która odpowiada w Komisji Europejskiej za stosunki między instytucjami i komunikację. Swoje doświadczenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej przedstawią Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Hiszpanii, Węgier, Estonii i Polski.

Pierwsza część konferencji rozpocznie się w Auli Wydziału Politologii UMCS o godz. 10.45, na drugą część, z udziałem młodzieży i Szkolnych Klubów Europejskich, zapraszamy na godzinę 13.30 do Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy harmonogram obchodów w Lublinie znajduje się w załączniku.

W czasie Konferencji poruszane będą tematy związane z przyszłością Unii Europejskiej, kierunkami rozwoju Wspólnot w przyszłości. Jeden z paneli dyskusyjnych będzie poświęcony zagadnieniu rozwoju Lubelszczyzny oraz szansom, jakie mieszkańcy naszego regionu otrzymali po naszej akcesji do struktur unijnych.

1 część konferencji
odbędzie się w Auli Wydziału Politologii UMCS,
Plac Litewski 3 w Lublinie ; od godz. 10.45

2 część konferencji
spotkanie dla młodzieży i Szkolnych Klubów Europejskich
odbędzie się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ; od godz. od 13.30

3 część konferencji
wieczorne spotkania artystyczne
połączone z debatami o przyszłości Unii Europejskiej
odbędzie się w Filharmonii Lubelskiej ; od godz. 19.00


PROGRAM KONFERENCJI

Część I
Aula Wydziału Politologii UMCS
Plac Litewski 3, Lublin

10.45 – 11.00 Rejestracja uczestników;
11.00 – 11.10 Powitanie zaproszonych gości – posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego lubelskich uczelni, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się na Lubelszczyźnie szeroko rozumianą tematyką europejską;
11.20 – 12.00 Panel dyskusyjny – przyszłość Unii Europejskiej – „Razem od 50 lat – kierunki rozwoju na przyszłość”;
12.00– 13.00 Panel dyskusyjny – przyszłość Lubelszczyzny w Unii Europejskiej;
13.00 – 13.30 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Fundacji Polskiej Akademii Nauk o/Lublin - prof. dr hab. Jana Glińskiego oraz prezentacja multimedialna Pawła Chojnackiego - Wiceprezesa Fundacji pt. „Nauka i przemysł innowacyjny a Lubelszczyzna jako partner w Unii Europejskiej”;

Część II
Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich
Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ul. Spokojna 4, Lublin

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników;
14.00 – 14.10 Powitanie Szkolnych Klubów Europejskich;
14.10 – 15.00 Debata na temat szans polskiej młodzieży w integrującej się Europie z udziałem zaproszonych gości;
15.00 – 15.15 Przerwa
15.15 – 15.45 Wystąpienia zaproszonych gości, Prof. Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli: Europe Direct – Lublin, Fundacji Polskiej Akademii Nauk – oddział w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin;
15.45 – 16.00 Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla młodzieży na plakat poświęcony 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego oraz wręczenie nagród;
16.00 – 16.45 Wystawa nadesłanych na konkurs prac plastycznych;
16.45 Uroczyste zakończenie spotkania dla młodzieży;

Część III
Wieczorne spotkania artystyczne połączone z debatami o przyszłości Unii Europejskiej
Filharmonia Lubelska

19.00 – 20.30 Koncert symfoniczny orkiestry pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego. Po koncercie odbędzie się spotkanie zaproszonych gości połączone z dyskusją i wymianą poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Organizatorzy:

  • Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej;
  • Prof. Zbigniew Zaleski, Poseł do Parlamentu Europejskiego;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw;
  • Towarzystwo Współpracy Europejskiej;
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie;
  • Lubelski Urząd Wojewódzki;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;
  • Urząd Miasta Lublin;


Potwierdzenia udziału w konferencji prosimy składać w siedzibie
Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej

Ul. 3-go Maja 18/3A, 20-078 Lublin
Tel. (081) 534 61 91
Fax (081) 534 61 92
europe-direct@europe-direct.lublin.pl


DO POBRANIA :

Program konferencji /dokument MSWord/
Plakat konferencji /plik .jpg/

LINKI :

Europe Direct Lublin
europe-direct@europe-direct.lublin.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ