EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


08.02.2007 | Konrad Konefał Publikacja : "Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy" Instytut Rynku Pracy

powiekszenieZamiary emigracyjne, oczekiwania płacowe, trudności doświadczane na rynku pracy, ocena działania władz samorządowych, kondycja przedsiębiorstw w województwie lubelskim to tylko niektóre tematy szczegółowo opisane w naszej najnowszej publikacji „Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy”, która ukazała się pod koniec stycznia.

W obliczu dziejących się obecnie, gwałtownych zmian na rynku pracy obszar ten wymaga ciągłego monitorowania, które pozwoliłoby na adekwatne stosowanie ustawowych instrumentów oraz podejmowanie trafnych oddolnych inicjatyw. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez realną, partnerską współpracę publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Mamy nadzieję, iż książka ta, opracowana przez organizację pozarządową, jest dobrym krokiem w tym kierunku.

Niniejsza publikacja jest efektem dwuletnich badań opinii, postaw, planów uczestników rynku pracy w wybranych powiatach woj. lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, lubelski, bialski, chełmski, zamojski, parczewski, puławski, hrubieszowski, biłgorajski). W publikacji zostały podsumowane dwie edycje badań prowadzonych w roku 2005 i 2006.

Przedstawiono wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem młodzieży, pracowników i pracodawców na lokalnych rynkach pracy woj. lubelskiego. Publikacja ta jest opracowaniem analitycznym o profilu raportu z badań. Staraliśmy się dokładnie opisać odpowiedzi udzielone przez naszych respondentów poszerzając ten opis o refleksję teoretyczną i wnioski. Takie ujęcie wymaga niewątpliwie swojej syntezy. Pozwoliłaby ona na sprawniejsze wyciąganie wniosków, jednakże znacznie zubożyłaby powstały materiał. Mamy jednak nadzieję, iż niniejsza pozycja stanie się podstawą do naukowej refleksji i impulsem do praktycznego działania w obszarze rynku pracy.

Publikacja jest podsumowaniem dwuletnich badań uczniów, studentów, pracowników i pracodawców w 12 powiatach woj. lubelskiego prowadzonych w ramach projektu „Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich” realizowanego w ramach ZPORR.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią w formie elektronicznej. Książkę w formie drukowanej udostępniamy bezpłatnie pracownikom instytucji rynku pracy, doradcom zawodowym oraz samorządowcom w naszej siedzibie.

Zachęcamy do lektury

Publikacja w witrynie Instytutu Rynku Pracy
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ