EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


CENTRUM MEDIÓW OBYWATELSKICH


Od 2003 roku Fundacja rozwija ideę mediów obywatelskich w Polsce. Jest to inicjatywa, która służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęca obywateli do dialogu i do wyrażania swoich własnych poglądów.

W latach 2003 – 2005 stworzyliśmy w ramach Fundacji program centrum mediów obywatelskich, który wzorowany jest na doświadczeniach naszych partnerów z Niemiec, Szwecji i Norwegii. Istnieją tam szkoleniowe centra mediów obywatelskich wraz z lokalnymi i niekomercyjnymi otwartymi kanałami telewizji. Mieszkańcy Berlina, Göteborga czy Münster mogą nie tylko brać udział w kursach filmowych i internetowych, ale także samemu kształtować program telewizyjny i produkować własne programy. Wszystko to, co łączy treść obywatelską z niekonwencjonalną, ale dobrą jakościowo formą, może zostać wyemitowane w telewizji. Dzięki temu każdy obywatel ma zapewniony wolny dostęp do mediów.

Od 2003 roku Fundacja organizuje warsztaty i szkolenia dziennikarsko – medialne dla młodzieży. Ponadto realizujemy długofalowe projekty mające na celu rozwój programu kształcenia zawodowego w dziedzinie mediów i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (EU-Media Trainer; EU – Trainer for ICT and Media Competences, Program Leonardo da Vinci), a także projekty mające na celu rozwój telewizji internetowej.

W 2006 roku rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem internetowego kanału telewizji organizacji pozarządowych oraz międzynarodowego zespołu NGOTV team wyspecjalizowanego do obsługi medialnej międzynarodowych konferencji, seminariów oraz realizacji videokonferencji.

Od 2007 roku produkujemy, wspólnie z partnerami z Białorusi, Francji, Gruzji, Niemiec i Ukrainy europejski magazyn telewizyjny Prioritaire!, który poświęcony jest tematom i problemom młodzieży, i który przybliża sprawy europejskie widzom w Europie Wschodniej, a mieszkańcom Unii Europejskiej przybliża kulturę i tradycje Białorusi, Gruzji i Ukrainy. W 2008 roku rozpoczęliśmy produkcję polsko – ukraińskiego magazynu telewizyjnego Plac L o kulturze w dwóch miastach partnerskich Lublinie i Łucku.

Media obywatelskie to nie tylko szkolenia dla młodych i początkujących dziennikarzy amatorów, ale także szereg produkcji filmowych i programów telewizyjnych emitowanych w internecie. W czasie międzynarodowych warsztatów, które Fundacja realizuje wraz ze swoimi partnerami w różnych miastach Europy (Lublin, Lwów, Mińsk, Münster, Orlean, Rishon Le Zion, Stambuł, Tbilisi) młodzież pod okiem fachowych trenerów tworzy własne reportaże o tematyce kulturalnej, społecznej, religijnej, historycznej i politycznej. Większość tych produkcji można oglądać w internecie (ngotv.eu, owtv.de) oraz na spontanicznie organizowanych pokazach filmowych.

Aktywnie wykorzystujemy media obywatelskie w edukacji politycznej. Organizujemy seminaria mające na celu zainicjowanie debaty publicznej na bieżące tematy pomiędzy mieszkańcami Unii Europejskiej. Ponadto realizujemy videokonferencje pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Lublina, to jest Łucka i Münster. Zapewniamy obsługę medialną Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, w czasie którego pracuje międzynarodowy zespół złożony z pracowników parterskich organizacji z Białorusi, Niemiec i Ukrainy.

Fundacja jest także członkiem – założycielem europejskiego stowarzyszenia European Youth4Media e.V. z siedzibą w Münster. W roku 2008 Fundacja dostała wyróżnienie od niemieckiej Fundacji „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ w ramach programu Europejczycy dla Pokoju za wspólny polsko – niemiecko – izraelski projekt dokumentujący biografie świadków II wojny światowej.

Fundacja wraz ze stowarzyszeniem European Youth4Media e.V. aktywnie pracuje nad rozwojem mediów obywatelskich w Polsce i w innych państwach europejskich oraz nad rozwojem europejskiego programu telewizyjnego emitowanego w internecie.


Galeria multimedialna Centrum Mediów Obywatelskich

Грамадскія медыі Еўрарэгіёну Буг 2006/2007 Праграма сустрэч


WITRYNY INTERNETOWE

www.ngotv.eu
„Młodzi filmowcy Euroregionu Bug”
EU - Media Trainer

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. 3 maja 18/5a , 20-078 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155

Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-400 Lublin
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej :
tel. +48 507 114 740

Instytut Rynku Pracy :
woj. lubelskie : +48 511 403 138
woj. pozostałe (poza lubelskim): tel. +48 511 403 176

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin:
tel. +48 511 403 171
Projekty międzynarodowe:
tel. +48 507 112 228

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
Tel: +48 881-473-901
biurokielce@eds-fundacja.pl
k.kuszewska@eds-fundacja.pl

Biuro w Radomiu

ul. Grzecznarowskiego 2/102 , 26-600 Radom
Tel: 515 957 860
d.sapieja@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Ks. Sondeja 2 pok. 4 , 35-011 Rzeszów ,
Tel: 576 325 861
m.rajchel@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 517 063 444
www.nasutow.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie