EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PROJEKTY FUNDACJI

powiekszenieDZIENNIKARZE ZAWODÓW


Obecnie realizujemy projekt: "DZIENNIKARZE ZAWODÓW",
który stanowi model praktyk zawodowych oparty o wywiady zawodowe realizowane prze uczniów szkół zawodowych
pod opieką studentów psychologii.

POMYSŁ

Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym projektu jest prof. Bohdan Rożnowski (KUL). Młodzi ludzie pytają i opisują prawdziwe świadectwa pracy, sukcesy i porażki w zdobywaniu pracy, które następnie omawiane są jako case study w czasie zajęć pozalekcyjnych z doradcą zawodowym.

EFEKTY

Zakładanym efektem projektu jest opracowanie broszury na temat tranzycji zawierającej teksty uczniów, studentów oraz doradców zawodowych na temat prowadzonego eksperymentu oraz opracowanie modelu innowacji możliwego do wykorzystania przez organizatorów staży – przyszłych użytkowników rozwiązania.


Projekt realizowany w ramach projektu CZAS NA STAŻ
– granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy
(POWR.04.01.00-00-I050/15)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.