EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIA


Dokumenty rekrutacyjne

 1. Formularz zgłoszeniowy
  dokument PDF do pobrania

 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
  dokument PDF do pobrania

 3. Zaświadczenie pracodawcy
  dokument PDF do pobrania

 4. Regulamin projektu ,,Czas na zmiany”
  dokument PDF do pobrania

 5. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dokument PDF do pobrania

 6. Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych
  dokument PDF do pobraniaDokumenty uczestnika

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu
dokument PDF do pobrania

PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN