EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUFORMY WSPARCIA

  1. Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 4 godz. na osobę
  2. Poradnictwo psychologiczne -  8 godz. na osobę
  3. Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją – 120 godz. dydaktycznych na grupę
  4. Średnio 4 miesięczny staż zawodowy
  5. Indywidualne pośrednictwo pracy – 12 godz. na osobę

PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN