OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ


PUNKTY INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE OWES
„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
Tel. 81 536 10 84
http://www.eds-fundacja.pl/Consultor Sp. z o.o.

ul. Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
Tel. 81 745 41 91
http://www.consultor.pl/Związek Młodzieży Wiejskiej

ul. Karłowicza 4 lok. 302, 20-027 Lublin
Tel. 81 532-58-40
http://www.zmw.pl/Skargi/zażalenia lub pochwały w zakresie jakości świadczonych usług prosimy przesyłać na adres e-mailowy a.gawlik@irp-fundacja.plPOLECAMY

EDS-FNS


punkty


punkty


punkty


punkty