OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ


ARCHIWUM OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ


Zapraszamy na spotkanie „Świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej” w dniu 04.08.2017 godz. 11:30 – 15:00.
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Lublinie "Razem- inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" zaprasza wraz z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA na spotkanie poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej. więcejZ przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 14 czerwca w trybie ciągłym - do wyczerpania środków. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł. więcejInformujemy, iż zostaje wydłużony termin konkursu „Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” – do 26 maja 2017 r. więcejZ przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 10 maja do 24 maja 2017 r. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł. więcejMiło nam poinformować, że umowa na realizację projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. więcej09.05.2015 r., Lublin - Nasutów Europejski Piknik Rowerowy OWES

OWES zaprasza podmioty ekonomii społecznej z tereny województwa lubelskiego na świętowanie Dnia Europy. Europejski Piknik Rowerowy odbędzie się w sobotę w dniu 9 maja 2015 r. w Nasutowie pod Lublinem. Wspólnie przejedziemy rowerami z Lublina do Nasutowa (ok. 20 km), weźmiemy udział w Europejskim Pikniku, a następnie wrócimy do Lublina. więcej09.05.2015 r., Lublin - Nasutów Piknik Rodzinny i Dzień Fundacji OWES - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

OWES zaprasza podmioty ekonomii społecznej z tereny województwa lubelskiego na Dzień Fundacji, który odbędzie się dnia 9 maja 2015 r. w Nasutowie. Będzie to również okazja do  zapoznania się z ofertą jednego z najprężniejszych przedsiębiorstw społecznych z województwa lubelskiego – Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne (www.nasutow.pl). więcej

POLECAMY

EDS-FNS


punkty


punkty


punkty


punkty