EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 31 : MAJ 2009
CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 22- 24 maja 2009 r. na Zamku w Lublinie.

Tegoroczne spotkanie jest drugim z cyklu stałych ogólnopolskich spotkań środowisk chrześcijańskich; wydarzenie to na trwałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w naszym kraju. Ogólny temat „Solidarność dla przyszłości” odwołuje się do jednej z podstawowych zasad nauczania społecznego, jakim jest solidarność. Słowo to ma szczególne znaczenie w historii Polski. W roku bieżącym obchodzimy szereg rocznic doniosłych wydarzeń, które zmieniły naszą ojczyznę i dzieje całego kontynentu. Chcemy nawiązać do tradycji Sierpnia sprzed 20 lat; gdzie solidarność przyniosła wolność i nadzieję. Chcemy wracać do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 30 laty po raz pierwszy stanął na naszej ziemi jako papież i orędownik wolności i solidarności. Chcemy na nowo odczytywać wyzwania solidarności i szukać jej znaczenia dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.


PROGRAM

Piątek, 22.05.2009

15.00
Powitanie uczestników II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Marian Król, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.
Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

15.30
Przemówienia otwierające II Chrześcijański Tydzień Społeczny:
Abp Józef Życiński, Arcybiskup Metropolita Lubelski
Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na Uchodźstwie (zaproszony)
Francisco Rivas Gomez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Bonn.

16.30 – 18.30
„Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat – próba bilansu.
Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001 (zaproszony)
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Forum Ekonomicznego
Prof. Wiesław Kamiński, b. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2005-2008).
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL
Prof. Zbigniew Zaleski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Śniadek, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

18.30
Solidarność w XXI wieku
Gość specjalny Tygodnia - Lech Wałęsa, b. Prezydent RP


Sobota, 23.05.2009

9.00 - 10.30
„Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarne państwo - solidarne społeczeństwo.”
Andrzej Czuma, Minister Sprawiedliwości
Marian Krzaklewski, b. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
Maciej Płażyński, Prezes „Wspólnoty Polskiej”
Jacek Rybicki, Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
Prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008
Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządy Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy

10.30 - 12.00
„Rodzina i praca - wyzwania społeczności.”
Bożena Borys – Szopa, doradca Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp.
Adam Cichocki, b. wojewoda lubelski
Longin Komołowski, b. Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 1997-2001.
Ks. Dr Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Joanna Kluzik – Rostkowska, Poseł na Sejm RP

12.00 - 12.30
Polskie doświadczenia „Solidarności”
Gość specjalny Tygodnia
Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP

12.30 – 13.30
„Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku.”
O. Tomasz Dostatni, OP
Ks. Jerzy Limanówka, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Rektor Kapelanatu Zakonu Maltańskiego
Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny „Więź”

14.30 - 15.00
„Globalne wyzwania solidarności.”
Eloy Bedoya, Fundacion Humanismo y Democracia, Madrid

15.00 – 17.00
„Model społeczno-gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy?”
Waldemar Rataj, Prezes Fundacji Pro Publico Bono
Adam Glapiński, Doradca ekonomiczny Prezydenta RP
Michał Drozdek, b. Prezes Instytutu Paderewskiego
Krzysztof Żuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP
Tomasz Sadowski, Prezes Stowarzyszenia „Barka”

17.00 – 17.30
„Migracje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na życie społeczne i gospodarcze.”
Ludmila Nemcova, Křesťanský Institut v Ostravĕ, Praga

17.30 – 19.00
Seminaria grup roboczych
Rodzina i praca
Edukacja i wychowanie
Aktywna parafia
Dialog społeczny i aktywność obywatelska
Migracje w Europie Środkowo-Wschodniej


Niedziela, 24.05.2009

9.00 - 10.00
Sprawozdania i podsumowanie prac grup roboczych

10.00 - 11.00
„Solidarność dziś - to nam się udaje, – dobre przykłady.”
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
SHL SA, Kielce
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Św. Filipa Negrii, Radom
Centrum Wolontariatu Lublin
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Poznań

11.00 - 12.30
„Dziedzictwo polskiej "Solidarności" - wyzwania dla przyszłości.”
O. Ludwik Wiśniewski, OP, duszpasterz
Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Dr Joanna Mucha, Poseł na Sejm RP
Lech Sprawka, Poseł na Sejm RP

13.00
Msza Święta, Bazylika Św. Krzyża O.O Dominikanów w Lublinie


Do dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne:
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
tel.:081 534 61 91, fax: 081 534 61 92.

CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

chts@tydzienspoleczny.org.pl,
www.tydzienspoleczny.org.pl

Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 15.00 w dniu 22 maja 2009,
a zakończenie w dniu 24 maja 2009 Mszą świętą o godzinie 13.00.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Tomasz Różniak

Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań
Fundacji Nowy Staw
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marian Król

Przewodniczący
NSZZ „Solidarność”
Region Środkowowschodni
Przewodniczący Rady ProgramowejWięcej informacji w witrynie internetowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl