EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 30 : MAJ 2009
CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 22- 24 maja 2009 r. na Zamku w Lublinie.

Chrześcijański Tydzień Społeczny w 2009 roku został objęty honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego, Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

Tegoroczne spotkanie jest drugim z cyklu stałych ogólnopolskich spotkań środowisk chrześcijańskich; wydarzenie to na trwałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w naszym kraju. Ogólny temat „Solidarność dla przyszłości” odwołuje się do jednej z podstawowych zasad nauczania społecznego, jakim jest solidarność. Słowo to ma szczególne znaczenie w historii Polski. W roku bieżącym obchodzimy szereg rocznic doniosłych wydarzeń, które zmieniły naszą ojczyznę i dzieje całego kontynentu. Chcemy nawiązać do tradycji Sierpnia sprzed 20 lat; gdzie solidarność przyniosła wolność i nadzieję. Chcemy wracać do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 30 laty po raz pierwszy stanął na naszej ziemi jako papież i orędownik wolności i solidarności. Chcemy na nowo odczytywać wyzwania solidarności i szukać jej znaczenia dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi Lech Wałęsa b. Prezydent RP; Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu, Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki, Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości; Ksiądz Prof. Alfred Wierzbicki - Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, Jerzy Buzek - b. Premier; Leszek Zegzda - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Profesor Wiesław Kamiński, Prof. Zbigniew Zaleski - Poseł do PE, Maciej Płażyński - b. Marszałek Senatu, Longin Komołowski - b. Wicepremier, Minister Pracy, Janusz Śniadek - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Jacek Rybicki – Sekretarz NSZZ „Solidarność”, Waldemar Bartosz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego, Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Forum Ekonomicznego, Prof. Jerzy Stępień - b. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Ksiądz dr Stanisław Fel - Dyrektor Instytutu Socjologii KUL, Bożena Borys- Szopa - Doradca Prezydenta RP, Ksiądz Jerzy Limanówka - Prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl; Zbigniew Nosowski - Redaktor Naczelny „Więzi”, Waldemar Rataj - Prezes Fundacji Pro Publico Bono; Ojciec Ludwik Wiśniewski OP - Klasztor Ojców Dominikanów.

Wśród gości zagranicznych będą Francisco Rivas Gomez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych oraz Rafael Rodriquez Panga, Prezes Fundacji Humanismo y Democracia.

W czasie Tygodnia będą poruszane następujące tematy:

  • „Obywatele, społeczeństwo, państwo- XX lat polskich przemian- jacy jesteśmy”,
  • „ Wolni do XX lat- co zyskaliśmy”,
  • „Jakiej solidarności otrzebujemy”,
  • „ Rodzina i praca- wyzwania współczesności”,
  • „Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku”,
  • „Model społeczno- gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy?”,
  • „Solidarność dziś”,
  • „Edukacja i wychowaniem kluczem do rozwoju Polski,
  • „Aktywna parafia”
  • oraz wiele innych dotyczących tematyki społecznej.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się zarówno z części panelowej, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, świat nauki, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Socjologii, Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES), Przymierze Rodzin, Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, Centrum Informacji Obywatelskiej, Caritas Polska, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Tydzień Społeczny w 2009 roku został objęty patronatem medialnym przez: TVP Info, Katolicką Agencję Informacyjną, Gościa Niedzielnego, magazyn Familia, Radio Lublin oraz Radio Er.

Organizatorzy zapewniają materiały, zakwaterowanie i wyżywienie na czas konferencji.
Udział w Tygodniu jest nieodpłatny.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2009 r. drogą pocztową, elektroniczną lub faxem do Biura Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. (Bliższe informacje techniczne i organizacyjne w załączniku).

Do dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne:
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
tel.:081 534 61 91, fax: 081 534 61 92.

CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

chts@tydzienspoleczny.org.pl,
www.tydzienspoleczny.org.pl

Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 15.00 w dniu 22 maja 2009,
a zakończenie w dniu 24 maja 2009 Mszą świętą o godzinie 13.00.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Tomasz Różniak

Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań
Fundacji Nowy Staw
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marian Król

Przewodniczący
NSZZ „Solidarność”
Region Środkowowschodni
Przewodniczący Rady ProgramowejPliki do pobrania :

Zaproszenie do uczestnictwa /PDF/
Formularz rejestracyjny /MS Word/

Więcej informacji w witrynie internetowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl