EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 19 : KWIECIEŃ 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kwietniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w KWIETNIU 2008
CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Dobiegł końca Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywający się pod hasłem "Wspólnotowość drogą rozwoju Polski" w dniach 11- 13 kwietnia 2008 we Wrocławiu.
W spotkaniu wzięło udział ponad 250 uczestników, 60 prelegentów. W czasie 3 dni odbyło się 5 paneli, wystąpienia indywidualne, koncert Mieczysława Szcześniaka i wiele wydarzeń towarzyszących. Zwieńczeniem obrad było podsumowanie wystąpień, dyskusji i prac grup roboczych oraz przyjęcie Deklaracji Końcowej.

Więcej : www.tydzienspoleczny.org.pl

powiekszenie
Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego RP
gościem „Akademii Złota 9”
Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym z Jerzym Stępniem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie odbędzie się 10 maja 2008 w ramach sobotnich spotkań lubelskiej Akademii Złota 9. Tematem przewodnim spotkania z młodzieżą Lubelszczyzny będzie „Polska – państwem prawa”. Spotkanie Akademii rozpocznie się o godz. 11.00 w klasztorze o.o. dominikanów w Lublinie przy ul. Złotej 9.
Akademia Złota 9 jest połączeniem doświadczeń duszpasterskich dominikanina, Ojca Ludwika Wiśniewskiego i piętnastoletniej praktyki pracy z młodzieżą, jaka realizowana jest w Fundacji. Projekt oparty jest na kontakcie z Mistrzami, spotkaniach z wybitnymi postaciami kultury, nauki i polityki.

Więcej : www.eds-fundacja.pl/akademia
Sergiusz Kieruzel s.kieruzel@eds-fundacja.pl

logo
logo
logo
Święto Europy
W dniu 9 maja 2008 roku zapraszamy na festyn europejski, organizowany przez Europe Direct – Lublin, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Urząd Miasta Lublin.
Jak co roku obchodzić będziemy 9 Maja - Dzień Unii Europejskiej.Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali znanego jako Deklaracja Schumana przez Roberta Schumana 9 maja 1950. W tym dniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie i Europe Direct – Lublin, we współpracy z Urzędem Miasta Lublin organizują wspólny festyn europejski, gdzie mieszkańcy całego województwa będą mogli brać udział w grach, konkursach i zabawach o tematyce europejskiej, wysłuchać występów zespołów muzycznych i uczestniczyć w przedstawieniach przygotowanych przez szkolne grupy teatralne. Na stoiskach prowadzonych przez konsultantów i wolontariuszy RCIE i ED każdy będzie mógł otrzymać publikacje na temat Unii Europejskiej i możliwości, jakie daje Polakom członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej.

Więcej informacji w witrynie RCIE lub Europe Direct w Lublinie
Jarosław Szczepaniak j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

logo
logo
Praca i wolontariat w UE
Zapraszamy klasy szkół średnich z Lublina do korzystania z oferty lekcji na temat pracy i wolontariatu w Unii Europejskiej. Lekcje prowadzone są aktywnymi metodami w terminie 5- 16 maja 2008 r.
Więcej informacji : witryna RCIE w Lublinie
Andrzej Skórski a.skorski@eds-fundacja.pl

logo
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU,
Europejskie spotkanie młodych o sztuce
W dniach 19-25 maja 2008 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbędzie się międzynarodowe seminarium pod nazwą „FAQ ART”.
W spotkaniu weźmie udział 27 osób z 7 państw: Bułgarii, Hiszpanii, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Są to zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z młodymi ludźmi, które wykorzystują w swej pracy różnorodne środki artystyczne, jak i sami młodzi ludzie, do których nasze projekty są adresowane.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska e.niemialkowska@eds-fundacja.pl


logo
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU,
Szkolenia z programu „Młodzież w działaniu”
Zapraszamy na szkolenie regionalne dotyczące Programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU w dniach 26-27 maja 2008 r w Lublinie
Trwa nabór na kolejne z pięciu regionalnych szkoleń nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu. Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w Nasutowie/k. Lublina (http://www.eds-fundacja.pl/00/nasutow/0000.html)
Najbliższe szkolenia jest w terminie 26 - 27 maja 2008. Więcej informacji, plan szkolenia oraz karta zgłoszeniowa znajduję się na stronie Fundacji

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

logo
logo
Ukraińskie i białoruskie staże w Miejskim Urzędzie Pracy
W dniach 12 – 16 maja Instytut Rynku Pracy organizuje staże pracowników ukraińskich i białoruskich Urzędów Pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Staże odbywają się w ramach projektu: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”

Więcej informacji w witrynie IRP
Ivanna Shubina i.shubina@irp-fundacja.pl

logo
logo
Targi Pracy
Zapraszamy pracodawców, pracowników służb zatrudnienia oraz osoby poszukujące pracy do udziału w Targach Pracy, które odbędą się 15 maja w Hali Sportowo - Widowiskowej GLOBUS.
Targi organizowane są przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Instytutem Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Lubelską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Fundacją Fuga Mundi. W tegorocznej edycji targów wezmą udział również pracownicy służb zatrudnienia, agencji pośrednictwa pracy i akademickich Biur Karier z Ukrainy i Białorusi.

Więcej informacji w witrynie IRP
Konrad Konefał k.konefal@irp-fundacja.pl

logo
logo
Polsko – białorusko – ukraińska konferencja badawcza
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w polsko – białorusko – ukraińskiej konferencji badawczej zatytułowanej: „Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów”, która odbędzie się w dniach 16 – 17 maja br. w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina.
Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań prowadzonych w obszarze migracji, w tym wyników badań realizowanych przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rynku Pracy w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.

Więcej informacji w witrynie IRP
Monika Doniek m.doniek@irp-fundacja.pl


logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Grecka Odyseja Medialna
W dniach 28 kwietnia - 6 maja 2008 roku w greckiej Prespie odbywa się międzynarodowe szkolenie zatytułowane "The Universal eye: An Odyssey into Media".
W spotkaniu wezmą udział pracownicy młodzieżowi z Polski, Grecji, Malty, Hiszpanii, Irlandii, Rumunii, Włoch, Łotwy i Węgier. Celem szkolenia jest podniesienie indywidualnych kwalifikacji jego uczestników. Poruszana będzie między innymi tematyka komunikacji, tworzenia wizerunku, określania celów. Szczególny nacisk położony zostanie na podniesienie umiejętności uczestników w obszarze nowoczesnych mediów, a także na sposoby, w jakich środki medialne mogą zostać użyte w projektach edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Orzeszko e.orzeszko@eds-fundacja.pl


logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
EURO 2008 – nasi wolontariusze pomagają w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej
Już pod koniec maja sześciu naszych młodych wolontariuszy wyjedzie na 6 – tygodniowy wolontariat do Austrii organizowany w ramach Akcji 2 programu „Młodzież w Działaniu” z okazji EURO 2008.
Razem z partnerami z Akzente Salzburg oraz kilkunastoma innymi organizacjami współorganizujemy grupowy Wolontariat Europejski w Salzburgu oraz Wiedniu. Młodzi ludzie z ponad piętnastu krajów europejskich przez półtora miesiąca będą pracować w ramach różnych działań towarzyszących Mistrzostwom Europy. Nasi wolontariusze będą współpracować z centrami młodzieżowymi przy organizowaniu alternatywnych rozgrywek piłkarskich, obsługiwać punkty informacyjne oraz zajmować się pomocą kibicom.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska e.niemialkowska@eds-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl