EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 18 : MARZEC 2008
CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2008 r. w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy Placu Katedralnym 1

Chrześcijański Tydzień Społeczny został objęty honorowym patronatem :
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego
JE Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego
oraz
Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza.

Gościem Honorowym Tygodnia będzie Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Program Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego w 2008 roku

Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa na trwałe wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w Polsce.

Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Społecznego jest
„Wspólnotowość drogą rozwoju Polski".

Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko – społecznych, wypracowywanie i artykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpią inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. W tym roku weźmie w nim udział ponad 300 osób.

Tydzień Społeczny podejmie dyskusję nad głównymi problemami społecznymi, między innymi takimi obszarami tematycznymi jak: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i regionalny, prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wierzymy, iż wspólna refleksja nad tymi zjawiskami pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych. Kwietniowy Chrześcijański Tydzień Społeczny będzie jednocześnie spotkaniem inaugurującym, które określi dalszy plan pracy.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się zarówno z części panelowej, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych. Część warsztatowa polega na pracy w grupach roboczych, w których podjęta zostanie dyskusja nad poszczególnymi problemami społecznymi, wypracowywane będą wspólne stanowiska. Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w pracy grup w ciągu roku. Tygodniowi towarzyszyć będą targi wydawnictw chrześcijańskich. Ponadto będzie możliwość udziału w prezentacji dobrych inicjatyw, polegającej na przedstawieniu organizacji i podejmowanych przez nie działań. Swoje materiały może zaprezentować każdy z uczestników Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Podczas spotkania odbędzie się również koncert Mieczysława Szcześniaka i Gospel Joy.

Tydzień jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych z Polski.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Dom Spotkań Angelusa Silesiusa; Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania; Stowarzyszenie Pedagogów Natan; Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw; Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE); Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES); Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich; Przymierze Rodzin; Centrum Informacji Obywatelskiej; Caritas Polska; Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”; Instytut Paderewskiego; Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo; Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży Chrzescijańkiej Polska YMCA; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Powyższa lista ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do wspólnego tworzenia tego dzieła.

Tydzień społeczny został objęty patronatem medialnym przez: TVP Info, Katolicką Agencję Informacyjną, Gościa Niedzielnego, Radio Rodzina Rozgłośnię Archidiecezji Wrocławskiej, Gazetę Wroclawską, Portal Przeznaczeni.pl oraz Portal Opoka.org.pl.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 01. 04. 2008 r. drogą pocztową, elektroniczną lub faxem do Biura Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. (Bliższe informacje techniczne i organizacyjne w witrynie ChTS).

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Do dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne:
ul. Leszczyńskiego 14/1-3; 20-069 Lublin
tel.:081 534 61 91, fax: 081 534 61 92.

chts@tydzienspoleczny.org.pl,
www.tydzienspoleczny.org.pl

CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY


Pliki do pobrania :

Zaproszenie do uczestnictwa /PDF/
Program ChTS w 2008 roku PDF/
Warunki uczestnictwa /PDF/
Formularz rejestracyjny

Więcej informacji w witrynie internetowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego


W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl