EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 15 : STYCZEŃ 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy styczniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w STYCZNIU 2008


Projekt INTERCULT jest finansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej.
INTERCULT 2008 -
seminarium organizacji młodzieżowych z 10 państw europejskich
W dniach 23-27.01.2008 odbędzie się w Lublinie seminarium skierowane do pracowników młodzieżowych w ramach projektu INTERCULT 2008.
Projekt zakłada współpracę organizacji młodzieżowych z 10 państw europejskich (Bułgaria, Francja, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania) przy organizowaniu młodzieżowych inicjatyw lokalnych.
Seminarium będzie służyło zaplanowaniu szeregu akcji i działań lokalnych w 10 miastach w całej Europie, które mają promować dialog międzykulturowy i różnorodność narodów i kultur w Unii Europejskiej.

Osoba odpowiedzialna - Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.pl

Więcej informacji w witrynie FundacjiProjekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Akademi@demokracji
W listopadzie 2007 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Akademia@ demokracji, którego zadaniem jest wsparcie edukacji obywatelskiej i politycznej w Polsce. Projekt ma wzmacniać i wspierać merytorycznie polskie instytucje zajmujące się kształceniem obywatelskim młodzieży.
Skierowany jest on do szkół publicznych oraz do organizacji pozarządowych. Głównym założeniem projektu jest wypracowanie programu kształcenia młodzieży i stworzenie podręcznika metodycznego, a także przekazanie doświadczeń i innowacyjnych metod pracy pracownikom młodzieżowym, pedagogom i nauczycielom.
Projekt ma odpowiadać na te problemy współczesnej Polski, jakimi są niska frekwencja wyborcza, małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne oraz bierne uczestnictwo w pracach instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Systematyczne i zorganizowane kształcenie polityczne i obywatelskie może dać szansę na zmianę tej sytuacji.
Projekt jest realizowany przez polskie organizacje pozarządowe zajmujące się od lat kształceniem młodzieży. Są to Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu oraz Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie.

Osoba odpowiedzialna - Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.pl

Więcej informacji w witrynie Fundacji


Fundacja objęła patronat nad domem dziecka w Boliwii.
Fundacja objęła patronat nad domem dziecka w Boliwii. Tarija, to miasto w Boliwii, najbiedniejszego państwa Ameryki Południowej. Dom dziecka prowadzony jest przez polskie Siostry Służebniczki Dębickie. Aktualnie na misjach świeckich w Boliwii przebywa nasz przyjaciel Joachim Herudek z Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA). Zwrócił się on do nas z prośbą o wsparcie pracy Sióstr i o pomoc dla "dzieci ulicy" w Boliwii.
W odpowiedzi na ten apel w grudniu ubiegłego roku przeprowadziliśmy z sukcesem zbiórkę prezentów - zabawek, artykułów szkolnych, ubrań oraz słodyczy. Trzydziestokilowa paczka popłynęła przez morze do Boliwii. Aktualnie przygotowujemy zbiórkę pieniędzy na remont dachu domu dziecka w Tarija. Dach jest w tak bardzo złym stanie, ze stanowi zagrożenie dla jego mieszkańców. Dom dziecka wymaga również innych pilnych remontów. Dom Dziecka opiekuje się dziećmi porzuconymi w wieku od 0 do 14 roku życia. Porzucanie dzieci przez rodziców jest w Boliwii zjawiskiem powszechnym. Skutkom tragedii porzucanych dzieci nie pomogą system pomocy społecznej. Brak w Boliwii pomocy społecznej powoduje, ze ośrodki misyjne w Boliwii próbują wypełniać te role, ratując m.in życie "dzieciom ulicy", organizują prowizoryczne domy dziecka , zabezpieczając podstawowe potrzeby porzucanych dzieci. Infrastruktura domów dziecka w Boliwii znacznie odbiega od naszych wyobrażeń domu dziecka. Brak bieżącej wody, katastrofalny stan techniczny budynków to typowy obraz takich placówek. Fundacja objęła patronatem Dom Dziecka w Tarija. Wkrótce będziemy informować o szczegółach akcji na rzecz dzieci w Boliwii. Zapraszamy wszystkich do współpracy i pomocy w tym dziele. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy juz zaangażowali się w zbiórkę darów materialnych. Szczególnie dziękujemy Akademickiemu Studio Filmowemu za zbiórkę zorganizowaną w czasie pokazu filmów.

Osoba odpowiedzialna – Anna Moskwa: a.moskwa@eds-fundacja.pl

Więcej informacji w witrynie Fundacji

logo
logo
"Szkoła na rynku pracy" -
konkurs na programy rozwojowe gimnazjów i szkół zawodowych
Instytut Rynku Pracy zaprasza publiczne gimnazja i szkoły zawodowe do udziału w konkursie "Szkoła na rynku pracy", którego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na programy rozwojowe, a następnie wspólne opracowanie i złożenie partnerskich projektów na konkursy w ramach priorytetu IX PO Kapitał Ludzki.
Termin składania prac upływa 10 lutego.


Osoba odpowiedzialna – Konrad Konefał: k.konefal@irp-fundacja.pl

Więcej informacji w witrynie IRP

logo

logo
Konkurs „Pomysłowa Szkoła” – Zbliża się termin zgłoszeń
W poprzednim wydaniu newslettera informowaliśmy o możliwościach udziału w konkursie dla szkół (zatytułowanym „POMYSŁOWA SZKOŁA”). Przypominamy, że niebawem upływa termin zgłaszania się tego przedsięwzięcia.
Termin zgłaszania prac w ramach konkursu POMYSŁOWA SZKOŁA upływa 31 stycznia 2008. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dotyczące działania znajdują się na witrynie internetowej Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw: www.eds-fundacja.pl . Serdecznie zapraszamy!

Osoba odpowiedzialna - Ewa Niemiałkowska:
e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

Więcej informacji w witrynie Fundacji


logo
Cykl szkoleń regionalnych nt. projektów w programie
„Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.
Trwa nabór na pierwsze z pięciu regionalnych szkoleń nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć jak funkcjonuje Program „Młodzież w Działaniu”, jak można korzystać z możliwości, które dają poszczególne Akcje, jakie są priorytety programu oraz jak pracować z młodzieżą przy realizacji projektów.
Szkolenia przeznaczone są dla: • organizacji pozarządowych • osób indywidualnych • szkół • grup nieformalnych
Przypominamy, że daty najbliższego szkolenia to 21-22 lutego 2008. Więcej informacji, plan szkolenia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Fundacji www.eds-fundacja.pl . Serdecznie zapraszamy!

Osoba odpowiedzialna - Ewa Niemiałkowska:
e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

Więcej informacji w witrynie Fundacji

logo
Zapraszamy na wspólne kolędowanie!
Corocznie w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbywa się kolędowanie dla przyjaciół, wolontariuszy i pracowników, Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
Zapraszamy serdecznie na wspólne świętowanie, 27 stycznia 2008, które rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 16.00, pod przewodnictwem o. Ludwika Wiśniewskiego OP. Po Mszy Świętej zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd i poczęstunek.

Prosimy o telefoniczne (081-534-61-91) lub mailowe (k.kujtkowska@eds-fundacja.pl) potwierdzenie swojej obecności.

Więcej informacji w witrynie Fundacji

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl