EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 12 : GRUDZIEŃ 2007
Szanowni Państwo,
Przesyłamy grudniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w GRUDNIU 2007


logo
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
Laureatem Konkursu Pro Publico Bono
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono za organizację i promocję współpracy międzynarodowej młodzieży. Wyróżnienie przyznano w kategorii: Kontakty dyplomatyczne i międzynarodowe, integracja europejska i dyplomacja społeczna.
Kapituła doceniła inicjatywy międzynarodowej współpracy młodzieży podejmowane przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw od 14 lat. Corocznie Fundacja organizuje na Lubelszczyźnie i poza Polską 50 projektów międzynarodowych. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 1500 osób ze wszystkich krajów europejskich. Podczas wręczenia nagrody szczególnie podkreślono znaczenie organizowanego przez Fundację Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Forum, które jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy gromadzi młodych liderów z 33 krajów.

Więcej informacji w witrynie Fundacji

logo
logo
Punkt Konsultacyjny dla Pracodawców i Imigrantów otwarty !
19.11.2007 został otwarty Punkt Konsultacyjny dla Pracodawców i Imigrantów prowadzony przez Instytut Rynku Pracy-Fundację Nowy Staw w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 14/1-3.
W otwarciu Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Migracji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy oraz dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Świdniku, Lubartowie, Puławach, Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Krasnymstawie, Janowie Lubelskim, Lwowie oraz Łucku, a także dyrektorzy firm, którzy są zainteresowani legalnym zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Polski. Celem Punktu jest kompleksowe wsparcie imigrantów i pracodawców w zakresie funkcjonowania na polskim rynku pracy poprzez oferowanie wszechstronnej informacji oraz przydatnych materiałów zarówno dla obywateli Białorusi i Ukrainy, jak i dla pracodawców z zakresu legalnego zatrudnienia w Polsce; a także informowanie o ustawodawstwie w Polsce ds. cudzoziemców i profilaktyka nielegalnej migracji wśród studentów.

Więcej informacji w witrynie IRP

Dyplomaci społeczni w Łucku
W dniu 4 grudnia br. odbyła się w Łucku pierwsza regionalna konferencja dla Białorusi i Ukrainy "Free Media Bridges from East to West". W czasie konferencji dyskutowano na temat międzynarodowej współpracy młodzieży, dyplomacji społecznej i kształcenia politycznego. W konferencji wzięło udział 80 uczestników z organizacji ERTOBA (Gruzja), Labomedia (Francja), Bürgermedienzentrum Bennohaus (Niemcy), Nasha Sprava (Ukraina), Dzedzih (Białoruś) i Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw (Polska).
Dyplomacja społeczna to umiejętność rozmowy między zwykłymi ludźmi z różnych państw, religii i kultur. Dyplomaci społeczni to ludzie, którzy realizują trudne zadanie nawiązywania porozumienia, dialogu i pojednania. Praca dyplomatów społecznych nabiera szczególnego znaczenia na styku Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami Białorusią i Ukrainą. Przystąpienie ośmiu państw Europy Środkowej do strefy Schengen w grudniu br. będzie stanowiło nie lada wyzwanie dla międzynarodowej współpracy i kontaktów społecznych w tym regionie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji

logo
Seminarium dla instytucji kształcenia ustawicznego dorosłych
W dniach 19 -20 listopada 2007r. w Ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”. Polsko – białorusko – ukraińskie seminarium ”Partnerstwo na rzecz rozwoju” przeznaczone było dla instytucji kształcenia ustawicznego doroslych.
Celem seminarium była refleksja nad rolą kształcenia ustawicznego dorosłych i porównanie modeli tego kształcenia w Polsce, na Ukrainie i Białorusi; a także wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk oraz nawiązanie sieci partnerstw instytucji działających w obszarze przygranicznego rynku pracy. Na seminarium obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych, szkół zawodowych, instytucji rynku pracy oraz organizacji obywatelskich i pozarządowych zajmujących się edukacją dorosłych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Więcej informacji w witrynie IRPSeminarium „Dialog społeczny w Polsce”
EZA (Europejskie Centrum ds. Pracowniczych), Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw oraz Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” zorganizowały seminarium „Dialog społeczny w Polsce”, które odbyło się w dniach 13- 14 grudnia 2007 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina.
W Polsce coraz szerzej dostrzegana jest potrzeba wzmocnienia i ponownego ożywienia dialogu społecznego na wszystkich poziomach. Seminarium było okazją do refleksji nad istotą i zadaniami dialogu społecznego w Polsce. Gościem specjalnym seminarium była Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalna EZA. EZA jest organizacją wspieraną przez Komisję Europejską skupiającą organizacje pracowników z krajów europejskich. Jest to instytucja kształceniowa oraz płaszczyzna wymiany poglądów, inspiracji oraz wspólnych projektów. Prezentacja była okazją do zapoznania się doświadczeniami EZA w zakresie dialogu społecznego. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści dialogu społecznego reprezentujący świat nauki, związki zawodowe, pracodawców oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji w witrynie Fundacji

logo

FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE

Skrivanek Sp. z o.o. została laureatem głównej nagrody konkursu „Firma przyjazna rodzinie”
07.12.2007r. w Sali Belwederskiej Hotelu Europa odbyła się gala podsumowująca konkurs „Firma przyjazna rodzinie” . Konkurs ten adresowany był do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Główną ideą, która przyświecała jego ogłoszeniu jest promowanie rozwiązań prorodzinnych stosowanych w polityce personalnej lubelskich firm
Chodzi o takie rozwiązania, które umożliwiają i ułatwiają zachowywanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym i adresowane są nie tylko do konkretnych pracowników, ale przede wszystkim do całych rodzin. Zainteresowanie wspieraniem całej rodziny wynika z oczywistego faktu, iż praca jednego z małżonków dotyczy nie tylko jego samego, ale każdego członka rodziny. Główną nagrodę w konkursie, czyli 35 bilboardów z logo firmy na terenie województwa lubelskiego jury konkursu przyznało firmie Skrivanek Sp. z o.o.

Więcej informacji w witrynie IRP

logo
Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół : „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla polskich szkół. Nowy okres programowy 2007 – 2013”
Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej oraz Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, zorganizowały bezpłatne szkolenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków europejskich na dodatkowe działania w szkole, na temat nowego okresu programowania Funduszy Strukturalnych w Polsce, a także możliwości, jakie dają one polskim szkołom.
Głównym celem przedsięwzięcia było przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności, która pozwoli im lepiej uczyć o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z funduszy pomocowych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także, jak Oni i ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, na zakup nowych pomocy dydaktycznych. Nowe Fundusze Strukturalne dla Polski na lata 2007 - 2013 przewidują bardzo duże nakłady na pomoc polskim szkołom. Uczestnictwo w szkoleniu było szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.

Więcej informacji w witrynie ED Lublin

logologo
Konkursy i szkolenia w 2008 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w nowym roku kalendarzowym zaprasza do wzięcia udziału w: Konkursie „POMYSŁOWA SZKOŁA” na najlepszy pomysł na wymianę międzynarodową oraz cyklu szkoleń regionalnych nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z pierwszych oraz drugich klas gimnazjów z województwa lubelskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy drużyny składające się z 6 osób - uczniów tej samej szkoły, z głowami pełnymi pomysłów oraz osób chętnych do współpracy oraz do poznawania obcych kultur.
Dwudniowe szkolenia będą się odbywały raz w miesiącu od lutego do czerwca w Europejski Domu Spotkań w Nasutowie/k. Lublina. Każde z nich będzie dotyczyło możliwości, jakie daje program „Młodzież w Działaniu” oraz dodatkowo będzie się skupiało na poszczególnych akcjach.

Więcej informacji w witrynie Fundacji

logo

logo
Projekt współfinansowany ze srodków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
"Kultury Europy"
Jak co roku w okresie noworocznym Europejski Dom Spotkań w Nasutowie , w dniach 28.XII.2007 - 05.II.2008 gościć będzie młodzież z Niemiec , Białorusi i Polski która w atmosferze międzykulturowej harmonii pragnie powitać Nowy Rok. W planie spotkania znalazły się warsztaty związane z tradycjami świątecznymi Polski , Niemiec i Białorusi, elementami legend, baśni oraz historii tych państw.
Uczestnicy będą dyskutować również na temat Europejskiej strefy Shengen. Poza międzykulturowym balem sylwestrowym w programie znalazła się również wycieczka do Lublina, interaktywna gra w mieście oraz wizyta na Majdanku.

Więcej informacji w witrynie Fundacji

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl