EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 11 : GRUDZIEŃ 2007 - WYDANIE SPECJALNE

"DIALOG SPOŁECZNY w POLSCE"

Szanowni Państwo

EZA (Europejskie Centrum ds. Pracowniczych, www.eza.org), Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl) oraz Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl/lublin) zapraszają do udziału w seminarium „Dialog społeczny w Polsce”, które odbędzie w dniach 13- 14 grudnia 2007 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina.

W Polsce coraz szerzej dostrzegana jest potrzeba wzmocnienia i ponownego ożywienia dialogu społecznego na wszystkich poziomach. Seminarium będzie okazją do refleksji nad istotą i zadaniami dialogu społecznego w Polsce. Będzie ono spotkaniem partnerów dialogu i okazją do wspólnego poszukiwania rozwiązań na przyszłość. Gościem specjalnym seminarium będzie Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalna EZA. EZA jest organizacją wspieraną przez Komisję Europejską skupiającą organizacje pracowników z krajów europejskich. Jest to instytucja kształceniowa oraz płaszczyzna wymiany poglądów, inspiracji oraz wspólnych projektów. Prezentacja będzie okazja do zapoznania się doświadczeniami EZA w zakresie dialogu społecznego. Wśród prelegentów znajdują się specjaliści dialogu społecznego reprezentujący świat nauki, związki zawodowe, pracodawców oraz organizacje pozarządowe.

Wszystkim uczestnikom seminarium zapewniamy nocleg i wyżywienie w w/w ośrodku. Szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 grudnia 2007 w biurze Fundacji ul. Leszczyńskiego 14/ 1-3, 20- 069 Lublin, Anna Moskwa tel. +48 81 534 61 91, GSM 0-662 257 292 oraz e-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Karta zgłoszeniowa Plan seminarium Więcej informacji
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl