EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 8 : WRZESIEŃ 2007
Szanowni Państwo,
Przesyłamy wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI we WRZEŚNIU 2007
W dniach 04-08 września 2007 odbyło się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Było to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.
W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów wzięło udział ponad 150 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów. Forum było miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim. Tematami tegorocznego Forum były m.in. rola lidera w życiu społecznym, zdolność finansowa i instytucjonalna Unii Europejskiej do dalszego rozszerzania, Europa po Putinie, odpowiedź Unii Europejskiej na konkurencję w gospodarce i na współczesne zagrożenia światowe, sposób na zrobienie kariery w obecnych czasach.
Forum stało się płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy wzięli również udział w obradach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmował dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdę akcji społecznych i programów działań, targi organizacji.
Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów byli wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych:
 • Afanasjew Jurij (Były Prezydent, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)
 • Baramidze Giorgi (Wicepremier Gruzji),
 • Canas Vitalino (Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Parlamentu Portugalii),
 • Gapes Michael (Przewodniczący, Komitet Spraw Zagranicznych, Izba Gmin Wielkiej Brytanii)
 • Gilowska Zyta (Wicepremier, Minister, Ministerstwo Finansów)
 • Giuliani Jean-Dominique (Prezes Fundacji Schumana),
 • Grybauskaite Dalia (Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego),
 • Kluza Stanisław (Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego)
 • Kwaśniewski Aleksander (Prezydent RP w latach 1995-2005),
 • Lewandowski Janusz (Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, Parlament Europejski)
 • Milinkiewicz Aleksander (lider Ruchu Za Wolność, Białoruś),
 • Morel Pierre (Specjalny Przedstawiciel UE na państwa Azji Centralnej),
 • Neverovic Jaroslav (Wiceminister Spraw Zagranicznych Litwy),
 • Płażyński Maciej (Wicemarszałek, Senat Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Rosenberg Christoph (Przedstaw. MFWalutowego na Europę Środkową i Państwa Bałtyckie),
 • Sampaio Jorge (były Prezydent Portugalii),
 • Selten Reinhard (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii),
 • Szengelija Kaha (Wiceprzewodniczący Komisji ds. Nauki, Kultury i Sportu, Parlament Gruzji)
 • Unger Leopold (publicysta),
 • Vassiliou George (Były Prezydent Republiki Cypru)
 • Ludwik Wiśniewski (Dominikanin. Założył Akademię Złota 9)
 • Zięba Maciej (Dyrektor, Instytut Tertio Millennio.)
 • Zorrinho Carlos (Narodowy Koordynator Strategii lizbońskiej w Portugalii)

Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów był Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu “Młodzież w Działaniu”.

Więcej informacji w witrynie : www.forum-leaders.eu

logo

Wiwat Akademia ! Akademia "Złota 9"
Zapraszamy młodzież w wieku 16 – 20 lat z województwa lubelskiego do udziału w spotkaniach Akademii Złota 9 – szkoły służby obywatelskiej.
Akademia Złota 9 jest wspólną inicjatywą Klasztoru O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Projekt oparty jest na kontakcie z Mistrzami, spotkaniach z wybitnymi postaciami kultury, nauki, polityki i gospodarki. Akademia działa w systemie trzech semestrów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Inicjatorem i promotorem Akademii jest dominikanin o. Ludwik Wiśniewski OP, legendarny duszpasterz akademicki, wychowawca i przyjaciel młodzieży.
Gośćmi Akademii były wybitne osobistości życia społecznego m.in. Prof. Władysław Bartoszewski, o. Albert Krąpiec OP, Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP, Aleksander Hall, historyk i publicysta, Wiesław Kamiński, Rektor UMCS w Lublinie, Krzysztof Pawłowski, Rektor WSB w Nowym Sączu, prof. Andrzej Stelmachowski, Prezes Wspólnoty Polskiej, Jarosław Gowin, Senator RP, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, Maciej Płużyński, Wicemarszałek Senatu RP, Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP, ks.abp. Prof. Józef Życiński.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne
29 września 2007r. o godz. 11.00
do Klasztoru O.O. Dominikanów w Lublinie ul Złota 9.

Więcej informacji w witrynie Akademii

logo

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse w pracy” realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich ze środków Wspólnoty Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Instytut Rynku Pracy : Konkurs „Firma przyjazna rodzinie”
Rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do konkursu „Firma przyjazna rodzinie”, który jest częścią projektu „Równe szanse w pracy”, realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007. Konkurs ten ma na celu promowanie firm, które przywiązują szczególną wagę do prowadzenia działań integracyjnych i wspierających pracowników i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży i w pierwszych miesiącach macierzyństwa, a także pracowników, którzy są członkami rodzin spodziewających się dziecka oraz posiadających dzieci w wieku szkolnym. Konkurs ten jest adresowany do pracodawców z terenu województwa lubelskiego, którzy aktywnie stosują taką politykę w swoich firmach.
Nagrodą główną w konkursie jest przyznanie tytułu „Firma przyjazna rodzinie” oraz kampania reklamowa zwycięskiego przedsiębiorstwa na 35 bilboardach rozmieszczonych na terenie całego województwa. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy oraz przesłać go na nasz adres z dopiskiem „Firma przyjazna rodzinie” do dnia 30 września 2007r.

Zgłoszenia konkursowe oceni niezależna kapituła w składzie:

 • Konrad Konefał – Dyr. Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw
 • Magdalena Grydniewska – reporterka Radia Lublin
 • Paweł Markiewicz - Asystent Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, członek Zarządu Izby Przemys.-Handlowej w Lublinie
 • Bohdan Rożnowski – adiunkt w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Bogusława Lachowska - adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.irp-fundacja.pl
Na wszelkie ewentualne pytania odpowie Pani Paulina Krupa, która bezpośrednio odpowiada za przebieg konkursu (e-mail: p.krupa@irp-fundacja.pl, tel./fax. 81 536 10 94).

Więcej informacji

Ruszył portal telewizji internetowej dla organizacji pozarządowych
1 września br. ruszył portal telewizji internetowej dla organizacji pozarządowych. Na razie działa wersja beta strony www.ngotv.eu, na której można oglądać m.in. europejski program młodzieżowy Prioritaire! Wkrótce zostanie uruchomiona usługa video na żądanie. Zadaniem telewizji jest promocja działań obywatelskich w Europie.
Pierwszym wyzwaniem była transmisja obrad Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. W dniach 22.09. - 01.10. młodzież z Lublina weźmie udział w akademii filmowej w Istambule. Więcej info wkrótce.

Więcej informacjiProjekt wspierany jest ze środków Programu „Młodzież w Działaniu”.
„ODA DO MŁODZIEŻY” już wkrótce!
Już 25 września w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina rozpocznie się wymiana międzynarodowa „Oda do Młodzieży”. Przez blisko dwa tygodnie młodzi muzycy z Hiszpanii, Łotwy. Bułgarii i Polski będą wspólnie muzykować, a owocem ich wysiłków stanie się utwór muzyczny, który nagrają w studiu Akademickiego Radia Centrum.
Ponadto 5 października w Domu Kultury LSM przy ulicy Wallenroda o godz. 17 odbędzie się finałowy koncert (wstęp wolny). Poczynania grupy muzycznej będzie pilnie śledzić grupa medialna, której zadaniem jest przygotowanie filmu dokumentującego wymianę, jak również teledysku do utworu stworzonego przez swoich rówieśników.

Więcej informacji

logo
logo
Projekt współfinansowany ze srodków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Szanse młodych kobiet na rynku pracy
Nasutów, 30.09.-06.10.2007.
Polsko-niemiecka wymiany młodzieży, której uczestniczkami będą młode dziewczyny, które niedługo zakończą edukację i zmierzą się z wyzwaniami, jakie stawia przed młodymi kobietami rynek pracy.
Uczestniczki spotkania wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych doradców zawodowych na temat przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, wyboru zawodu, a także odwiedzą instytucje edukacji zawodowej m.in. Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie spotkają się z dziewczynami kształcącymi się w Centrum, które w swojej szkole stanowią zdecydowaną mniejszość.

Więcej informacji

logo
logo
Projekt współfinansowany ze srodków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Gospodarka i polityka gospodarcza w Unii Europejskiej – perspektywy zawodowe młodzieży
Nasutów, 07.10.-13.10.2007.
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży dotycząca tematyki gospodarczej.
Podczas projektu młodzież z dwóch krajów weźmie udział w warsztatach na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i w Niemczech, z naciskiem na sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Uczestnicy projektu odwiedzą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, a także zwiedzą fabrykę okien.

Więcej informacji

logo
Instytut Rynku Pracy
Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów
W dniu 10 października 2007r. w Lublinie odbędzie się Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy".
Celem Punktu Konsultacyjnego jest kompleksowe wsparcie imigrantów i pracodawców w zakresie funkcjonowania na polskim rynku pracy.
Punkt Konsultacyjny oferować będzie fachową wiedzę oraz wszechstronną informację w zakresie legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP (procedury uzyskania zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę) oraz w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej, a także pomoc w wypełnianiu wniosków i kontakcie z odpowiednimi urzędami.

Więcej informacji

logo
Instytut Rynku Pracy
Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży:
„Twoja kariera w Twoich rękach”
We wrześniu rozpoczynamy polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży: „Twoja kariera w Twoich rękach”, w ramach realizacji projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”. .
Maja one na celu wsparcie młodzieży z trzech krajów uczestniczących w projekcie w efektywnym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Tematyka warsztatów obejmuje kształtowanie umiejętności interpersonalnych, identyfikację mocnych stron i predyspozycji zawodowych, planowanie kariery zawodowej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z poruszaniem się w obszarze rynku pracy.
W dniach 16 – 19 września w Nasutowie k/Lublina odbyły się pierwsze z pięciu planowanych warsztatów: dla studentów – wolontariuszy organizacji pozarządowych. Warsztaty prowadzą psychologowie, doradcy zawodowi z Polski i Ukrainy.

Więcej informacji

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl