EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 7 : SIERPIEŃ 2007
Szanowni Państwo,
Przesyłamy sierpniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.
Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na zapowiedź o Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu, które współorganizowane jest przez nasza Fundację w dniach 4-8 września 2007. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest imprezą partnerską Forum Ekonomicznego w Krynicy. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu, które rozpocznie się juz we wtorek 4 września uczestniczyć będzie ponad 200 młodych liderów społecznych, politycznych i gospodarczych z 33 państw europejskich. Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w SIERPNIU 2007
Ponad 200 młodych liderów z 33 państw europejskich. Günter Verheugen, Danuta Hübner, Dalia Grybauskaitė gośćmi honorowymi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Paronat honorowy nad Forum objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
04-08.09.2007r. Nowy Sącz
Już 4 września rozpocznie się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu, które jest programem partnerskim XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów weźmie udział ponad 200 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów (Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośnii i Hercegowiny, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy, USA i Polski). Forum będzie miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim. Tematyka Forum poświęcona będzie tożsamości i wartościom europejskim, a przede wszystkim znaczeniu solidarności we współczesnym świecie. Ponadto poruszane będą tematy wizji Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, mobilności młodych pracowników.
Forum będzie płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy wezmą udział w obradach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmować będzie dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdę akcji społecznych i programów działań, targi organizacji. Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będą wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum będzie przede wszystkim trybuną poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.

Więcej informacji


Projekt wspierany jest ze środków Programu „Młodzież w Działaniu”

TOP 10 TC – 10 zasad, którymi powinien kierować się lider wymian młodzieżowych
Jakimi wartościami i zasadami powinien kierować się lider młodzieżowy pracujący z międzynarodową grupą? Co warto wiedzieć o edukacji pozaformalnej? Jakich błędów wystrzegać się podczas wymiany międzynarodowej? Te i inne wskazówki przekażemy uczestnikom naszego sierpniowego szkolenia.
Top 10 TC to spotkanie szkoleniowe dla pracowników młodzieżowych zrzeszonych w ramach nieformalnej sieci partnerskiej PLATFORM. Od 24 do 30 sierpnia uczestnicy z Węgier, Polski, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Czech, Estonii, Łotwy i Austrii wezmą udział w cyklu warsztatów, dzięki którym dowiedzą się między innymi na czym polega praca z projektem, jak przygotować wymianę młodzieżową w ramach programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU, co zrobić, żeby zaangażować młodych ludzi we wszystkie fazy projektu oraz jak animować grupę międzynarodową.

Więcej informacji


Projekt wspierany jest ze środków Programu „Młodzież w Działaniu”

ODĘ DO MŁODZIEŻY czas zacząć!
W dniach 24 – 27.08.2007 do Nasutowa/ k Lublina do Europejskiego Domu Spotkań zjadą się młodzi muzycy z czterech krajów – Polski, Łotwy, Bułgarii i Hiszpanii.
Przez dwa dni będą oni przygotowywać wymianę międzynarodową, która odbędzie się pod koniec września także w Nasutowie.
Celem wrześniowego projektu będzie napisanie i wspólne wykonanie hymnu Programu Młodzież w Działaniu.
Oprócz prac nad utworem młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach medialnych oraz działaniach pozwalających im poznać kulturę pozostałych krajów partnerskich.

Więcej informacji

Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy. Seminarium polsko-ukraińskie
W dniach 20 – 21 sierpnia 2007 roku, w przepięknej scenerii lasów janowskich, odbyło się seminarium pt. Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy. W spotkaniu wzięli udział polscy i ukraińscy samorządowcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Najważniejszym celem zrealizowanego przedsięwzięcia było opracowanie dokumentu ramowego na temat współpracy Polski i Ukrainy, który stanie się elementem raportu dla Parlamentu Europejskiego.
Organizatorami seminarium byli: prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, , Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie.

Więcej informacji


Ukraińscy uczniowie, laureaci konkursu „Wiedzy o Polsce” odwiedzą Lubelszczyznę.
Dziesięciu uczniów szkół średnich z Łucka, Równego i Żytomierza zostało zwycięzcami konkursu organizowanego przez polski konsulat w Łucku. W nagrodę młodzi Ukraińcy spędzą tydzień wakacji ze swoimi polskimi rówieśnikami z Lublina i Zamościa.
W programie letniego obozu znalazły się wyjazdy krajoznawcze po Lubelszczyźnie, gry sportowe, leśne podchody i wspólne śpiewanie przy ognisku. Spotkanie młodzieży rozpocznie 20 sierpnia mecz piłki nożnej Polska – Ukraina w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji

Warsztaty medialne w ramach projektu Free Media Bridges from East to West.
W dniach 10-17 sierpnia br. zorganizowaliśmy w Münster pierwsze międzynarodowe warsztaty medialne w ramach projektu Free Media Bridges from East to West.
Młodzież z siedmiu państw europejskich spotkała się w Niemczech na warsztatach, w trakcie których wyprodukowała półgodzinny magazyn telewizyjny Priorytet: Europa! nadawany w serwisie ngotv.pl, a następnie dostępny jako VoD. Tematem sierpniowego Priorytetu będzie mobilność młodzieży.

Więcej informacji

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl