EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 5 : CZERWIEC 2007
Szanowni Państwo,
Przesyłamy czerwcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na informację o Transgranicznym Centrum Wsparcia Rynku Pracy i relację z Dnia Młodzieży z Akademią Złota 9

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w CZERWCU 2007
logo
logo
„Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w Konferencji Inaugurującej projekt: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, która odbędzie się w dniu 28 czerwca br. w Hotelu Mercure Unia Lublin.
Specyfika polskiego, ukraińskiego i białoruskiego rynku pracy w obszarze przygranicznym, uwarunkowania współczesnych migracji zarobkowych, sytuacja imigrantów z Ukrainy i Białorusi w województwie lubelskim, możliwości współpracy w obszarze transgranicznym w nowym okresie programowania w ramach Programu Interreg – to tylko niektóre z zagadnień, które poruszane będą podczas konferencji.

Więcej informacji
Kształcenie dorosłych a świat pracy
EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Znaczenie kształcenia dorosłych we współczesnym świecie pracy”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 we Wrocławiu.
Celem spotkania jest refleksja nad miejscem i rolą kształcenia dorosłych w ich rozwoju zawodowym.
Chcemy porównać różne modele europejskie oraz poszukiwać dobrych, sprawdzonych rozwiązań. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli administracji i instytucji samorządowych różnych szczebli, sektora pozarządowego, związków zawodowych i organizacji pracowników oraz wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną tematyką. Seminarium ma charakter międzynarodowy: polsko- niemiecko- włoski.
Konferencja wspołfinansowana ze środkow Unii Europejskiej

Więcej informacji

logo
logo
logo
Dzień Młodych z Akademią Złota 9
"Patriotyzm jest prawdziwy gdy przejawia w zwyczajnej codzienności. W rozmowach, w czytaniu książek, w otwartym myśleniu o innych, w wierze w to co dobre." – powiedział prof. Władysław Bartoszewski podczas spotkania w Akademii "Złota 9".
Patriotyzm był tematem przewodnim rozmowy profesora Bartoszewskiego z młodzieżą podczas Dnia Akademii "Złota 9". Władysław Bartoszewski mówił, że obecni licealiści są pierwszym pokoleniem urodzonym i wychowywanym w wolnej Polsce od ponad 60 lat.

Więcej informacji


ŚWIĘTO
SPORTU
2007

Święto Sportu 2007
Ponad 500 dzieci i młodzieży uczestniczyło w Święcie Sportu 2007 organizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w dniach 18-20 czerwca 2007r.
Święto Sportu jest trzydniową imprezą propagującą sport i aktywny wypoczynek wśród młodzieży z terenów wiejskich Lubelszczyzny. W tym roku w imprezach, turniejach, zawodach i pokazach sportowych brali udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ciecierzyna, Nasuwowa i Krasienina.

Więcej informacji

logo
Młodzi Europejczycy kręcą filmy
Już 29-ego czerwca 2007 rusza we Francji YEFF! (Young European Film Forum for Cultural Diversity; Europejskie Młodzieżowe Forum Filmowe na rzecz różnorodności kulturowej). Podczas prawie dwutygodniowego projektu młodzież z 11 europejskich państw (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Hiszpania, Słowenia) będzie miała okazję uczestniczyć w warsztatach medialnych, pokazach filmów, spotkaniach i debatach z profesjonalnymi filmowcami.
YEFF! to europejskie forum filmowe, a także ciągle rozszerzająca się partnerska sieć. YEFF! oferuje forum, gdzie młodzi ludzie z całej Europy mają szansę się spotkać i zaprezentować swoje filmy traktujące o różnorodności kulturowej.

Więcej informacji

logo
powiekszenie
Młodzieżowa Odyseja Medialna 2007
W dniach 20-26 maja 2007 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizowała w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina międzynarodowe szkolenie pod nazwą „2007: Młodzieżowa Odyseja Medialna”.
Szkolenie przeznaczone było dla pracowników i liderów młodzieżowych z całej Europy, a jego celem – przekazanie im wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi medialnych w codziennej pracy z młodzieżą oraz w celu uczynienia projektów młodzieżowych bardziej atrakcyjnymi i lepszymi pod względem jakościowym.
W spotkaniu wzięły udział 22 osoby z 12 państw (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Grecja, Gruzja, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Włochy). Miały one okazję uczestniczyć w cyklu warsztatów prowadzonych przez dwoje trenerów – z Polski i Włoch.

Więcej informacji

logo
logo

Projekt współfinansowany ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży

"Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech"
W dniach 4-10 czerwca 2007 r. młodzież z podlubelskich Niemiec razem ze swoimi rówieśnikami z Berlina uczestniczyła w projekcie gospodarczym pt.: "Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech".
Uczestnicy projektu przebywali w tym czasie w ośrodku Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych- DGB-Jugendbildunsstätte Flecken-Zechlin. Program obejmował m.in tworzenie mini kampanii reklamowych na temat produktów polskich i niemieckich ; zwiedzanie farmy ekologicznej Zelow i spotkanie z jej właścicielem ; zwiedzanie Berlina ; wizytę w szkole OSZ (Oberstufenzentrum Zehdenick), w tym uczestniczenie w lekcji pokazowej.

Więcej informacjiMedia Obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe
Publikacja wydana w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” zawiera nagrodzone prace nadesłane w ramach konkursu dziennikarskiego na najciekawszą pracę dotyczącą wydarzeń lokalnych i lub na Białorusi, jak i wydarzeń transgranicznych. Publikacje można otrzymać bezpłatnie w biurze fundacji.
Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC oraz przez budżet państwa.

Więcej informacjiSzkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych"
W dniach 24 - 27 maja 2007 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się czwarte i ostatnie seminarium w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug”. Poświęcone ono było roli mediów w działalności organizacji pozarządowych.
Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z wybranymi przykładami projektów realizowanych przez lubelskie organizacje pozarządowe oraz ich promocją w mediach. Drugiego dnia odbył się warsztat “Media w działalności organizacji pozarządowych” zaś trzeciego dnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dziennikarskiego na najciekawszą pracę na temat wydarzeń lokalnych i Białorusi , oraz wydarzeń transgranicznych (informacja na temat konkursu: http://www.eds-fundacja.pl/00/news-2/07-03-30.html).

Więcej informacji

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl