ankieta

10 lat Polski w Unii Europejskiej – seminarium dla przedstawicieli NGO

Przedostatnią grupą uczestniczącą w projekcie byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy seminarium rekrutowali się zarówno z niewielkich organizacji działających na terenie dzielnicy lub jednego miasta, jak i fundacji czy stowarzyszeń uczelnianych, realizujących projekty o charakterze ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie w obszarze aplikowania o fundusze europejskie,  grupa ta była najbardziej aktywna spośród wszystkich dotychczasowych. Uczestnicy seminarium bardzo chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. W części dotyczącej nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 padało dużo pytań związanych z omawianym obszarem. Poza tym przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję porównać starą i nową perspektywę finansową w części skierowanej do NGO. Prowadzący spotkanie przybliżył uczestnikom założenia programu: Erasmus +, Europa dla Obywateli, „Kreatywna Europa”, programów ministerialnych oraz wstępną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Uczestnicy spotkania swoje wnioski i przemyślenia, podobnie zresztą jak pozostałe grupy społeczne i zawodowe biorące udział w projekcie, mogli umieścić w specjalnie skonstruowanej ankiecie, umieszczonej na stronie projektu. Ankietowani mogli nie tylko wymienić korzyści i koszty przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, ale także napisać co powinno się zmienić na poziomie Unii Europejskiej, aby ułatwić życie obywatelom. Zebrane opinie zostaną umieszczone w raporcie, który stanie się swoistego rodzajem podsumowaniem projektu.


ankieta

Miejsce: Dom Nasutów, Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
www.nasutow.pl

CZWARTEK 05.06.2014

14:30 Zbiórka na Placu Zamkowym w Lublinie kropkaGoogle Map i wyjazd autokarem do Nasutowa kropka Google Map
15:00 Zakwaterowanie uczestników w Domu Nasutów. Powitalna kawa / herbata
16.00 Prezentacja: 10 lat Polski w Unii Europejskiej (Bilans korzyści i kosztów członkostwa)
17.00 Przerwa
17.15 Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020
19.00 Kolacja
19.30 Integracja ,ognisko

PIĄTEK 06.06.2014

08.00 Śniadanie
08.30 Prezentacja program Europa dla Obywateli 2014-2020
10.30 Przerwa
10.45 Prezentacja programu Erasmus
11.45 Przerwa
12.00 Konkursy Ministerialne dla organizacji pozarządowych
12.45 Źródła informacji o UE i funduszach europejskich
14.00 Obiad
14.30 Wyjazd do Lublina

kropka POBIERZ newsletter seminarium - PDF


 

Projekt „Bliżej Unii – podsumowanie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


POINFORMUJ ZNAJOMYCH


Webmaster: © STUDIO EM