EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU23.10.2017 Lublin "Don't Panic – organize yourself," czyli poznawanie technik zarządzania czasem w międzynarodowym środowisku i okazja do stworzenia przyjaźni na całe życie.

W dniach 13-20 października 2017, 30 młodych ludzi z Polski, Litwy, Włoch, Rumunii i Turcji wzięło udział w projekcie pod nazwą "Don't Panic – organize yourself," który sfinansowany został z funduszu programu Erasmus +.

Uczestnicy projektu mieli okazję poznać metody i narzędzia, które mogą znacznie usprawnić zarządzanie czasem i sobą w czasie. Międzynarodowy charakter spotkania był okazją do przełamania wzajemnych stereotypów, wyjścia ze swojej strefy komfortu i podniesienia swoich umiejętności językowych.

powiekszenie

DZIEŃ PIERWSZY

Dzień pierwszy stanowił wspaniałą okazję do integracji. Uczestnicy projektu brali udział w różnych grach, których celem było zapamiętanie imion innych osób oraz znalezienie cech wspólnych w obrębie grupy, jak także (przede wszystkim) dobra zabawa. Projekt otworzyły rozmowy w parach i wzajemne przedstawianie się oraz gra "imię plus gest." Praca zespołowa okazała się równie ważnym elementem pierwszego dnia, ponieważ wspomagała chęć wyjścia z własnej strefy komfortu oraz otwartość na innych podczas gier takich jak Słoń, Speed Dating, Kto tak jak ja czy podczas budowania ruchomego samochodu lub mostu i przeprowadzanie po nim jednej osoby.

DZIEŃ DRUGI

Dzień drugi stanowił wstęp do zarządzania sobą w czasie. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi jakie są zewnętrzne i wewnętrzne powody marnowania czasu, jakie są główne zasady lepszego zarządzania sobą w czasie oraz co możemy zyskać, jeśli wdrożymy je w życie. Brali również udział w aktywnościach grupowych przygotowanych przez trenera Jacka Lisa, które pomogły im odkryć różnice kulturowe w podejściu do planowania, oparte na stereotypach, które mamy nie tylko na temat innych narodowości, ale również siebie samych. Ponadto, poznali metody takie jak ALPEN, Złota Godzina, Piła, Prawo Parkinsona czy Matrix Eisenhower'a oraz mieli okazję podzielić swój dzień na cząstki, jak także poeksperymentować nad długością doby tak, by świadomie stworzyć plan swojego dnia idealnego.

powiekszenie powiekszenie

DZIEŃ TRZECI

Trzeciego dnia uczestnicy, dzięki trener Monice Mieleszko, dostrzegli bezmiar aplikacji i narzędzi, które mogą pomóc im w efektywnym planowaniu czasu. Pani Monika dbała o poziom energii uczetników poprzez włączenie do zajęć licznych energizer'ów i pracy zespołowej. Dzień zaczął się od "rozgrzewki," która stanowiła świetną okazję do powtórzenia poznanych wcześniej imion, jak również miała na celu obudzenie uczestników. Następnie, młodzi ludzie wykorzytywali poznane wczesniej metody planowania, np. poprzez tworzenie osobowości i planów dnia atlety, biznesmena, pani domu czy studenta na podstawie ALPEN-u po to, by odnieść zarządzanie czasem do Piramidy Masłowa i zrozumieć dlaczego mamy skłonność do prokrastynacji. W sposób praktyczny poznali aplikacje takie jak: Rescue Time, Wunderlist czy Trello. Dzień zakończył się stworzeniem krótkich filmików promujących zalety właściwego zarządzania czasem.

DZIEŃ CZWARTY

Dzień czwarty okazał się niezwykłym pod względem zarówno dostarczonej wiedzy, jak i sposobu jej przekazu. Trener Rafał Sawicki w sposób nieoczywisty, bo za pomocą budowania w grupach "lądowiska dla jajek," pokazał jak ogranicza nas czas i motywują zbliżające się deadline'y oraz, że bardzo często zapominamy o priorytetach, monitorowaniu postępów i czasu, i o tym, że często mamy możliwość negocjacji pewnych warunków naszej pracy. W dalszej części warsztatów uczestnicy poznali między innymi 4 poziomy kompetencji, zasadę Pareto, SMART i atomizację, które wykorzystali przy świadomym budowaniu celów.

powiekszenie powiekszenie

DZIEŃ PIĄTY

Kolejny dzień również poprowadzony został przez trenera Rafała Sawickiego, który wykorzystał sprzyjające warunki pogodowe i piękno otaczających Dom Nasutów lasów kozłowieckich do tego, aby część warsztatów i energizer'ów przeprowadzić na zewnątrz. Uczestnicy projektu po raz kolejny mieli okazję pracować nad zadaniami, które doprowadzały ich do oczekiwanych wniosków w innowacyjny sposób.

Musieli na przykład zaplanować wycieczkę do Korei Północnej czy napad na bank przy użyciu poznanych dzień wcześniej metod planowania i ustalania celów. Rozpisywali także swoje zadania w Matrix'ie Eisenhower'a po to, aby odkryć, że taka niepozorna tabelka może sprawić, że priorytetyzacja może być czymś łatwym i przyjemnym. Co więcej, jednym z zadań było również rozplanowanie 86 400 $. Również tym razem okazało się, że nie była to liczba przypadkowa, ale nie możemy zdradzić jakie ma znaczenie.

powiekszenie powiekszenie

DZIEŃ SZÓSTY

Dzień szósty różnił się nieco od innych, bo poprowadzony został przed Caterinę z Włoch i Mariana z Rumunii. To właśnie oni byli facylitatorami, którzy pomagali grupie zebrać i posegregować informacje zgromadzone w ciągu poprzednich dni tak, aby stworzyć ciekawe i zwięzłe materiały reklamujące planowanie i zarządzanie sobą w czasie. Uczestnicy poznali między innymi podstawowe zasady tworzenia ulotek i filmików takie jak KISS [ z ang.: keep it short and simple] czy zasada 5 słów w odniesieniu do tytułu. Marian, na przykładzie istniejących reklam i wspólnie wypracowanych rozwiązań, pokazał jak powinna wyglądać i działać reklama w wersji video. Caterina natomiast przybliżyła innym znaczenie i wykorzystanie kolorów przez konkretne marki. Dzień zakończył się stworzeniem filmików promujących zarządzanie czasem przez konkretne grupy narodowe, a także ulotek, które miały między innymi zostać rozdane kolejnego dnia mieszkańcom Lublina.

powiekszenie powiekszenie

DZIEŃ SIÓDMY

Ostatniego dnia przed zakończeniem projektu uczestnicy pojechali do Lublina. Nie chcieliśmy pokazywać im jednak miasta w sposób nudny i sztampowy. Dlatego też wszyscy podzieleni zostali na mieszane narodowościowo grupy, dostali mapy, zadania do wykonania i ruszyli w miasto po to, by w jak najszybszym czasie odnaleźć konkretne punkty na mapie i odpowiedzieć na pytania dotyczące Lublina.

Bardzo ważnym elementem dnia było rozdawanie ulotek stworzonych w czasie projektu studentom i młodym dorosłym napotkanym na Starym Mieście. Mamy nadzieję, że ktoś z przechodniów zaczął już wdrażać nasze rady i wskazówki w życie!

WIECZORY NARODOWE

powiekszenie powiekszenie

Jako, że projekt skupił młodych ludzi z pięciu państw, grzechem byłoby nie skorzystanie z możliwości bliższego poznania innych kultur. Każda grupa narodowa miała okazję zaprezentowania swoich tańców i pieśni narodowych, jak także pokazania piękna swoich państw poprzez zdjęcia i filmy promocyjne. Na stołach nie zabrakło narodowych i regionalnych specjałów oraz pamiątek dla innych uczestników projektu, które mogli dostać lub wygrać w konkursach i quizach. Dlatego też 5 wieczorów upłynęło pod znakiem pysznego jedzenia, dobrej zabawy i niezliczonych powodów do uśmiechu.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ