EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


15.03.2017r., Lublin Be The Change! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Projekt realizowany ze środków Erasmus+, odbędzie się w dniach: 22.04.2017-28.04.2017 w Nasutowie koło Lublina. Weźmie w nim udział 30 osób, na co dzień aktywnie działających w różnych organizacjach, bądź rozpoczynających swoją przygodę z NGO. Przedział wiekowy uczestników to 18-30 lat, pochodzić będą z 5 krajów: Polski, Francji, Rumunii, Włoch i Litwy.

Celem naszego projektu jest rozwinięcie w uczestnikach umiejętności takich jak: praca w grupie, umiejętność wystąpień publicznych, kreatywność, komunikacja, obsługa kamer i montowanie filmów. Cel ten jest zgodny z celem projektu Erasmus+: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych.
Wszystkie punkty programu wymiany mają na celu przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wystąpień publicznych, moderowania oraz występowania w panelach oraz przygotowywania wywiadów z panelistami w trakcie różnego rodzaju wydarzeń (konferencji, seminariów, warsztatów).
Dodatkowo zdobyte umiejętności pomocne nam będą do wspierania i rozwijania potencjału młodych ludzi z którymi na co dzień pracujemy. Uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytanie jak wygląda Młody Lider obecnie.


Jako produkt finalny spotkania uczestnicy przygotują reportaż, w którym zgromadzą wypowiedzi mieszkańców Lublina na tematy takie jak:

  • Jak wygląda/jak powinien wyglądać Młody Lider w dzisiejszych czasach?
  • Czy znają przykłady młodych liderów?
  • Jakie cechy powinni rozwijać młodzi ludzie aby stać się liderami przyszłości?
  • Czy ważne jest bycie zaangażowanym społecznie i jak to wygląda w praktyce?

Uczestnicy projektu przygotują się do realizacji tego zadania, współpracując ze sobą i biorąc udział w cyklu warsztatów.

Będą oni mieli okazję propagowania zaangażowania społecznego, co jest jednym z nadrzędnych celów naszego projektu. Będzie to możliwe poprzez publikację przygotowanego reportażu, jak również poprzez rozwinięcie w sobie cech potrzebnych Młodym Liderom, a tym samym umożliwi im stanie się swojego rodzaju ambasadorami młodych, aktywnych ludzi, pełnych ciekawych pomysłów, potrzebnych Europie w dobie kryzysu.

Pragniemy aby hasłem przewodnim naszego projektu był cytat Gandhi'ego: "Be the change you want to see in the world."

"Wierzymy, że to przedsięwzięcie będzie sprzyjało rozwojowi współpracy międzynarodowej oraz przełamywaniu wzajemnych barier. Chcemy aby po projekcie uczestnicy wykorzystali zdobytą podczas wymiany wiedzę do aktywizacji i inspirowania swoich kolegów w obszarach takich jak: udział w życiu demokratycznym Europy i rynku pracy, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy."