EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


14.11.2016r., Lublin O pomocy humanitarnej i rozwojowej na Dniach Partnerstwa Wschodniego Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

O pomocy humanitarnej i rozwojowej na rzecz Ukrainy dyskutowaliśmy podczas III Dni Partnerstwa Wschodniego, które odbyły się w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Jednym z elementów wydarzenia była prezentacja lubelskiej inicjatywy „Razem z Ukrainą” jako przykładu dobrej współpracy, synergii i łączenia sił w celu rozwiązania ważnego problemu społecznego.

powiekszenie powiekszenie

W dniach 8-10 listopada 2016 r. odbyły się III Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Dni Partnerstwa to szereg wydarzeń, konferencji, debat, seminariów i imprez kulturalnych organizowanych w Parlamencie Europejskim, siedzibie Komitetu Regionów, Domu Polski Wschodniej o współpracy m.in. z Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

powiekszenie powiekszenie

Wydarzenie organizowane jest przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Europejskim Funduszem na Rzecz Demokracji, Białostockim Ośrodkiem Kultury oraz naszą Fundacją.

powiekszenie powiekszenie

Dni Partnerstwa Wschodniego to szereg wydarzeń, konferencji, debat, seminariów i imprez kulturalnych organizowanych w Parlamencie Europejskim, siedzibie Komitetu Regionów, Domu Polski Wschodniej i innych miejscach. Mają one na celu przybliżenie kultury krajów Partnerstwa Wschodniego oraz debaty o aktualnym stanie i dalszych działaniach w ramach inicjatywy.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

powiekszenie(Photo by KobusArt)